Medanets

Utforsk løsninger som forvandler sykepleie

Medanets mobile løsninger er utviklet med kunden i fokus. Våre viktigste fokusområder er pasientsikkerhet, effektiv arbeidsflyt, kostnadsreduksjon og leverandøropplevelse. Alle appens funksjoner og egenskaper er designet for å gjøre helsevesenets arbeid enklere ved å redusere byrdene som krav til dokumentasjon og unødvendig duplisering medfører og for å tilrettelegge for effektive beslutninger.

Appen frigir tid til pleie og omsorg. Den hjelper helsepersonell med å redde liv.

Alle appens funksjoner og deres innhold, for eksempel terminologi, terskelverdier og veiledning til sykepleiere, kan tilpasses i henhold til kundens behov og ønsker.

Observasjoner

Implementering av funksjonen Observasjoner på en sengepost gir opptil 100 timer med ekstra tid for faktisk sykepleie.Les beskrivelse

Early Warning Score (EWS)

EWS-funksjonen hjelper til med å identifisere en pasients forverrede tilstand umiddelbart, og det sparer liv.

Les beskrivelse

Medisinering

Medisineringsfunksjonen reduserer skader og effektiviserer medisineringen.

.

Les beskrivelse

Pasientkort

Funksjonen gir en oversikt over viktige demografiske og kliniske data for en mer helhetlig og kontekstuell bevissthet om pasienten.

Funksjonen gjør det mulig for brukeren å se en pasients grunnleggende demografiske og kliniske informasjon, for eksempel diagnose, allergier, pasientvarsler/risikoer og laboratorieresultater. Pasientkortet inneholder også kontaktinformasjon til pasientens pårørende, som kan ringes direkte via appen.

Risk assessment forms

Kliniske skjemaer

Funksjonen for kliniske skjemaer gjør det enkelt å føre dokumentasjon ved sengen.Les beskrivelse

Overvåkede pasienter

Integrering med pasientovervåkningssystemer gjør det mulig å overføre informasjon direkte til den elektroniske helsejournalen. Dette reduserer dokumenteringsfeil og sparer hundrevis av arbeidstimer.

Les beskrivelse

Klinisk foto

Funksjonen Klinisk foto brukes ved sykesengen og gir bedre kliniske utfall og forenkler rådgivning og behandling.

Les beskrivelse

Elektronisk identifikasjon

I appen blir både pasient og helsepersonell alltid identifisert på en sikker måte.

Autentisering og autorisering av brukere benytter kundens infrastruktur og eksisterende påloggingsinformasjonen fra den elektroniske helsejournalen. Vi tilpasser oss kundenes påloggingsløsninger. Pasientidentifisering gjøres sikker med integrert strekkodeskanning. Pasientlister er også tilgjengelige.

Pleieaktiviteter

Pleieaktiviteter er en funksjon som gir sykepleiere en elektronisk liste over oppgaver og prosedyrer rett i lommen. Denne genereres på dynamisk vis fra den elektroniske helsejournalen.Les beskrivelse

Meldinger

Et direktemeldingsverktøy spesielt utviklet for klinisk bruk.

Les beskrivelse

Administratorgrensesnitt

Det er enkelt å implementere og tilpasse appen og lage sanntidsrapporter.

Les beskrivelse

Frakoblet modus

Med Medanets fører ikke manglende nettverkskapasitet til omsorgssvikt. Appen fungerer offline.

Etter autentisering er appens funksjoner og ressurser tilgjengelige offline. Appen tillater dokumentasjon i offline-modus og synkroniserer data når nettverksforbindelsen gjenopprettes. Appen hjelper med arbeidsflyten for pleiepersonell i alle situasjoner.