Medanets

Tutustu ratkaisuihin, jotka mullistavat hoitotyön arjen

Olemme kehittäneet Medanets-sovelluksen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Keskeiset painopisteemme ovat potilasturvallisuus, työnkulun tehokkuus, kustannusten pienentäminen sekä käyttökokemus. Jokainen sovelluksen toiminnallisuus ja ominaisuus tekee hoitotyöstä sujuvampaa, vähentää työtaakkaa ja tukee päätöksentekoa.

Samalla sovellus vapauttaa entistä enemmän aikaa potilaiden hoitamiseen. Se auttaa terveydenhuollon ammattilaisia pelastamaan henkiä.

Kaikki sovelluksen toiminnallisuudet ja niiden sisältö, kuten terminologia, raja-arvot ja hoitotyön ohjeistukset, ovat aina räätälöitävissä tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.

Havaintoarvot

Havaintoarvot

Havaintoarvot-toiminnallisuuden ottaminen käyttöön vuodeosastolla vapauttaa kuukaudessa jopa 100 tuntia enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.Read description

Early Warning Score (EWS)

EWS-toiminnallisuus auttaa havaitsemaan potilaan heikentyvän tilan välittömästi, mikä pelastaa henkiä.

Read description

Lääkitys

Lääkitys-toiminnallisuus vähentää haittatapahtumia ja parantaa lääkehoidon turvallisuutta.

Read description
Medanets potilaskortti

Potilaskortti

Kaikki potilaan tärkeimmät tiedot löytyvät potilaskortilta, mikä auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Potilaskortilta hoitaja näkee potilaan perustiedot ja hoidossa huomioitavia asioita, kuten riskit, diagnoosit, allergiat ja laboratoriotulokset. Potilaskortilla on myös lähiomaisten yhteystiedot, ja sovelluksesta pystyy soittamaan heille suoraan.

Riskiarviointimittarit

Riskiarviointimittarit

Kliiniset arviointilomakkeet mahdollistavat hoitotyön helpon dokumentoinnin heti potilaan vierellä.Read description

Monitoroidut potilaat

Potilasmonitorijärjestelmien tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään, mikä vähentää kirjausvirheitä ja säästää jopa satoja tunteja työaikaa.

Read description

Kliiniset kuvat

Kliiniset kuvat -toiminnallisuus parantaa kliinisiä tuloksia ja yksinkertaistaa konsultointia sekä hoidon seurantaa.

Read description
Medanets sähköinen tunnistaminen

Sähköinen tunnistaminen

Mobiilisovelluksella sekä potilas että hoitaja tunnistetaan aina luotettavalla tavalla.

Mukautamme Medanets-mobiilisovellukseen kirjautumisen aina asiakkaamme infrastruktuuriin sopivaksi ja hyödynnämme jo olemassa olevia kirjautumistapoja. Ratkaisumme tukee asiakkaiden kertakirjautumisratkaisuja. Potilaat tunnistetaan turvallisesti integroidulla viivakoodinlukijalla samalla potilaslistojen ollessa aina saatavilla.

Hoitotehtävät

Hoitotehtävät

Hoitotehtävät-toiminnallisuus pitää hoitajat ajan tasalla työtehtävistä, koska tehtävälista päivittyy suoraan potilastietojärjestelmästä.Read description

Viestintä

Kliiniseen käyttöön suunniteltu pikaviestintätyökalu.

Read description

Admin UI

Mobiilisovelluksen käyttöönotto ja räätälöinti sekä reaaliaikaisten raporttien koostaminen onnistuu helposti.

Read description
Medanets toiminnallisuudet offline

Offline-tila

Verkon katvealueet eivät vaaranna hoitotyötä, sillä mobiilisovellus toimii myös ilman verkkoyhteyttä.

Kirjautumisen jälkeen sovelluksen toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat normaalisti hoitajan käytettävissä myös verkon katvealueilla. Sovellus sallii kirjaukset offline-tilassa ja synkronoi tiedot, kun verkkoyhteys palautuu. Sovellus tukee sujuvaa hoitotyön työnkulkua kaikissa tilanteissa.