Havaintoarvot

Havaintoarvot-toiminnallisuuden ottaminen käyttöön vuodeosastolla vapauttaa kuukaudessa jopa 100 tuntia enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Havaintoarvot-toiminnallisuus poistaa kaksoiskirjaukset ja vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa potilaiden hoitamiseen. Toiminnallisuuden käyttöönotto tuo hoitotyöhön jopa 100 tuntia enemmän aikaa kuukaudessa per vuodeosasto ja vähentää virheellisten kirjausten määrää 75 prosenttia.

Havaintoarvot-toiminnallisuuden avulla hoitaja kirjaa havainnon tai mittaustuloksen mobiilisovelluksella potilastietojärjestelmään potilaan vierellä. Näin tieto on välittömästi koko hoitotiimin nähtävillä, mikä parantaa tiedonkulkua ja nopeuttaa potilaan tilassa tapahtuneiden muutosten havaitsemista.

Tällä hetkellä Suomessa kirjataan yli 200 erilaista suuretta ja mobiilisovellukseemme niitä voidaan määritellä joustavasti rajaton määrä. Myös potilaan COVID-19-tilanteen kirjaaminen onnistuu. Määrittelemme sovelluksessa olevat havaintoarvot ja fysiologiset suureet tarpeidesi mukaan, esimerkiksi osastokohtaisesti.

Katso blogistamme esimerkinomainen ROI-laskelma ja lue lisää kirjaamisen merkityksestä.

Havaintoarvot

Klikkaa kuvaa suuremmaksi