Mätvärden

Implementeringen av funktionen Mätvärden på vårdavdelningarna frigör upp till 100 timmar extra tid för egentligt vårdarbete månatligen.

Funktionen Mätvärden förhindrar dubbeldokumentationer och frigör vårdpersonalens tid för det allra viktigaste, vården av patienterna. Funktionens implementering ger omedelbart upp till 100 timmar mer tid i månaden per vårdavdelning och minskar antalet feldokumentationer med 75 procent.

Med hjälp av funktionen Mätvärden kan vårdaren via vårdappen smidigt dokumentera vitalparametrar eller andra mätvärden direkt i journalsystemet. Genom att observationerna omedelbart blir tillgängliga för alla vårdgivare får de bättre beslutsstöd och en patient vars tillstånd försämras kan få snabbare behandling.

För närvarande finns över 200 olika parametrar dokumenterade i Norden. I vår mobila app kan ett obegränsat antal parametrar specificeras för ökad flexibiltet. Det går även att registrera patientens coronastatus i appen. Vilka parametrar som ska ingå i appen är anpassningsbart efter kundens behov, till exempel avdelningsspecifikt.

Medanets observation values

Klicka för att förstora