Referenser

Referenser

Medanets lösningar används redan av tusentals vårdgivare på mer än 30 sjukhus och flera vårdcentraler som gör månadsvis över 1,5 miljoner mobila dokumentationer.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har infört mobila lösningar för vårdarbetet inom alla ansvarsområden i sjukvårdsdistriktet.

Läs mer

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt har infört mobil dokumentation av vårdarbetet på bred front inom hela sjukvårdsdistriktet.

Läs mer

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt effektiviserar vårdarbetet med Medanets lösning för automatisk överföring från övervakningsmonitorer.

Läs mer

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård förbättrar patientsäkerheten och effektiviserar verksamheten med hjälp av Medanets app.

Läs mer

Satakunda sjukvårdsdistrikt

Satakunda sjukvårdsdistrikt använder aktivt mobila lösningar för vårdgivare reducering felaktiga dokumentationer.

Läs mer

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt underlättar vårdarbetet genom mobila lösningar inom hela centralsjukhuset.

Läs mer

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har använt Medanets lösning för mobil dokumentation av vårdarbetet sedan 2011.

Läs mer

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun började använda Medanets mobila lösningar under hösten 2017.

Läs mer

Eksote

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt reformerar och utvecklar sina processer med mobila lösningar.

Läs mer

Soite

Medanets & Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun har ingått ett avtal om införande av mobil inregistrering.

Läs mer

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Kuopio universitetssjukhus har implementerat flera av Medanets olika funktioner.

Läs mer

Lapplands sjukvårdsdistrikt

Lapplands centralsjukhus är det enda av de sjukhus som använder patientdatasystem Esko som utnyttjar Medanets vårdapp

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är den första i Sverige som introducerar Medanets mobila vårdlösningar.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close