Referenser

Vårdappen Medanets används som i 20 sjukvårdsdistrikt, på nästan 40 sjukhus, 10 hälsostationer och närpå 450 avdelningar. Anställda inom hälso- och sjukvården använder vårdappen och skapar över 2 miljoner dokumentationer varje månad via appen.

I juli 2020 gav användningen av appen Medanets vårdpersonalen över 42 000 timmar extra tid för den egentliga vården av patienter. Vi tror att den tiden har hjälpt till att rädda liv.


I videon som Nordlandssykehuset gjort berättar sköterskan Anette Albriktsen hur mobilappen har förbättrat hennes upplevelse av vårdsituationen:


Utforska våra kundberättelser

Nordlandssykehuset

Introduktionen och driftsättningen av en mobilapp till stöd för vården på Nordlandssykehuset har förbättrat patientsäkerheten, tillfredställelsen i arbetet samt effektiviteten. Lösningen har implementerats på alla sjukhus som tillhör Nordlands sjukhusgrupp.

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Kuopio universitetssjukhus flyttade till mobil bläddring och dokumentation av patientuppgifter för att effektivisera arbetsgången och förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Turku sjukvårdsregion är den första inom finsk specialistsjukvård som implementerat mobilapplikationens medicineringsfunktion som har förbättrat patientsäkerheten avsevärt.

Uppgifterna är alltid aktuella, på rätt plats direkt och även tillgängliga för vårdpersonal som deltar i arbetet på avstånd.

Pirkko Kortekangas, Administrationsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Det är fantastiskt roligt att vi hittat en bra lösning som gör skillnad i vården.

Ann-Sofie Ardfelt, Avdelningschef, VGR IT vårdsystem

Medanets mobila lösningar

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är den första i Sverige som introducerar Medanets mobila vårdlösningar. När Medanets-appen introducerades i vården förbättrades både patientens och medarbetarens upplevelse.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Region Jyväskylä effektiviserar dagliga omvårdnadsrutiner genom att överföra information från patientmonitorer direkt till journalsystemen.

Satakunda sjukvårdsdistrikt

Region Pori har använt Medanets-appen sedan 2015. Tack vare Medanets har riskklassificeringen blivit en viktig del av den vardagliga patientvården.

Patientsäkerheten förbättras eftersom dokumentationsfelen minskar eller till och med försvinner helt.

Ritva Sipponen, Avdelningsskötare, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Lösningarna används aktivt och användningsgraden är hög, praktiskt taget 100 procent.

Leena Ollonqvist, Datachef, Satakunda sjukvårdsdistrikt

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Primärvården har samma dokumentationsbehov som centralsjukhuset. Därför beslutade man sig för att införa Medanets-appen på Kajanalands centralsjukhus och på fyra primärvårdsenheterna.

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Region Tampere använder det mobila riskbedömningssystemet NEWS på fler än 45 avdelningar.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Region Seinäjoki har använt Medanets mobil app av vårdarbetet sedan 2012.

Medanets vårdapp chat

Lapplands sjukvårdsdistrikt

Lapplands centralsjukhus är det enda av de sjukhus som använder journalsystem Esko som utnyttjar Medanets vårdapp.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Region Hämeenlinna hör till Medanets första kunder. Sedan 2011 har enheten och mobilappen uppdaterats och därmed gjort vårdarbetet bekvämare.

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Region Lahti använder smarttelefoner för att hantera dokumentation inom vårdarbetet samt larm från medicinska apparater och system för att kalla på vårdare.

Eksote

Region Lappeenranta reformerar och utvecklar sina processer med mobila lösningar. K-flygeln, som blev klar 2018, utnyttjar också fördelarna med mobillösningarna.

Soite

Region Kokkola började använda Medanets-appen för vårdarbete år 2017. Därefter har användningen av lösningen ökat.

Genomförandet lyckades i samarbete med Medanets, som utbildade sjuksköterskor på plats i avdelningarna.

Satu Tikkanen, Datahanteringsansvarig, Soite