Referenser

Vårdappen Medanets används i 20 sjukvårdsdistrikt, på nästan 70 sjukhus, 10 hälsostationer och 600 avdelningar. Anställda inom hälso- och sjukvården använder vårdappen och skapar över 5 miljoner dokumentationer varje månad via appen.

I oktober 2022 gav användningen av appen Medanets vårdpersonalen över 100 000 timmar extra tid för den egentliga vården av patienter. Vi tror att den tiden har hjälpt till att rädda liv.


Utforska våra kundberättelser