Referenser

Vårdappen Medanets används på nästan 100 sjukhus och hälsostationer i Europa. Miljontals dokumentationer görs via appen varje månad.

Appen underlättar patientvården, möjliggör snabbare interventioner och gör skötarnas arbete mer betydelsefullt.


Utforska våra kundberättelser