Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Egentliga Tavastlands välfärdsområde har använt Medanets-applikationen ända sedan 2011. Välfärdsområdet är en av Medanets första kunder. Mobilapplikationen infördes först på avdelningen för akut neurologi. Sedermera har användningen av lösningen utvidgats till sju avdelningar på centralsjukhuset, tre avdelningar på Vånå sjukhus samt Riihimäki rehabiliteringsenhet. Alla använder Medanets Mätvärden samt EWS. Största delen av avdelningarna använder även Kliniska formulär. På två avdelningar på centralsjukhuset använder man även funktionen Övervakade patienter.


Lösningen infördes mycket smidigt och vi fick det stöd vi behövde under tiden. Förhandlingarna med Medanets gick också smidigt till – bland annat möten via Skype, när vi behövde göra ändringar i planerna.

Marja Koljonen, överskötare, Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Omedelbar tillgång till patientuppgifter

Med hjälp av applikationen dokumenteras uppgifter och observationer om patienten med mobilen vid patientens sida direkt i journalsystemet. På så sätt kan man öka dokumenteringens effektivitet och exakthet medan man samtidigt möjliggör direkt tillgång till patientuppgifterna för vårdpersonalen och läkarna.

Responsen från vårdpersonalen har varit positiv

Medanets har varit den största och mest betydande faktorn som underlättat vårdarbetet under min 30 år långa karriär som sjuksköterska.

Outi Heinilä, sjuksköterska, Egentliga Tavastlands välfärdsområde

”Påskyndar avsevärt dokumentering av patienternas vitala värden – besparar på så sätt vårdpersonalens arbetstid.”

”Nöjd med den nya enheten – Android-enheten ligger bra i handen.”

”Bra för bedömning av vård och reaktion när man kan se patientens tidigare uppmätta vitala värden.”

”Underlättar när man kan välja att se alla valda storheter på en gång och sedan frågar lösningen efter ett värde i taget – besparar tid.”

”Enkelt och snabbt att ange mer information i textform i uppmätta värden, t.ex. syretillförseln i SAT-värden.”

Lättanvänd – man lär sig snabbt att använda den (t.ex. ny vårdpersonal som kom som extra hjälp från psykiatrin lärde sig genast att använda lösningen).

”Patientlistan som blir kvar i applikationen utgående från mätningarna är mycket bra – den underlättar vårdarbetet.”

”Tillräckligt många enheter säkerställer smidig användning.”