Medanets

Utforska lösningar som revolutionerar vardagen i vårdarbetet

Vi har utvecklat vårdappen Medanets med kunden i centrum. Våra huvudfokus är patientsäkerhet, effektiva arbetsflöden, kostnadsreducering och vårdgivarens upplevelse. Varje funktion och egenskap i appen gör vårdarbetet smidigare och mer meningsfullt genom att minska dokumentationsbördan och dubbelarbete samt ge stöd för ett effektivt beslutsfattande.

Appen frigör tid till det allra viktigaste, vården av patienterna. Detta hjälper vårdpersonalen att rädda liv.

Samtliga funktioner i appen och deras innehåll, till exempel terminologi, gränsvärden och instruktioner för vårdarbetet, kan alltid skräddarsys enligt användarnas behov och önskemål.

Medanets Mätvärden

Helhetsbild

I början av mitt skift kontrollerar jag helhetssituationen på avdelningens patienter i applikationen. Jag kan filtrera mina egna patienters uppgifter i listan. Jag ser snabbt vems tillstånd som är stabilt och vem som behöver mer klinisk uppmärksamhet. För att kunna utföra alla mina uppgifter under skiftet kontrollerar jag min kom-ihåg-lista i mobilappen – det ser ut som om patienten i rum 1 behöver sin medicin nu. Det underlättar när man inte behöver minnas allt utantill!

Patientens mätvärden

Patientens mätvärden

Jag är hela tiden i farten, men lyckligtvis uppdateras även patientuppgifterna so gott som i realtid. Jag kan till exempel snabbt kontrollera patientens tidigare uppmätta vitala värden och om patienten har några allergier. Jag registrerar de nyaste mätresultaten med mobilappen direkt i journalsystemet. Det räcker med att klicka några gånger så är de där! Även mina kolleger kan se uppgifterna direkt. Nu behöver man inte längre bära med sig minneslappar i fickan eller registrera uppgifterna om och om igen!

Kontinuerlig bedömning

Hur mår mina patienter egentligen? Under mitt skift gör jag evidensbaserade kliniska bedömningar, såsom bedömning av risken för trycksår enligt Braden-skalan och FRAT-fallriskbedömning, så att eventuella långsamt utvecklande problem ska observeras i tid. Jag kan göra bedömningarna i mobilappen vid patientens sida. Jag märker att patienten har höga EWS-poäng, trots att hen utåt sett ser välmående ut. Applikationen styr mig att kontakta läkare och göra ytterligare bedömningar såsom sepsisscreening. En läkare kan kontaktas och sepsisscreeningens frågor kan besvaras direkt i applikationen.

Screeningresultatet är också oroväckande. Som tur är förmedlas informationen och nödvändiga åtgärder omedelbart även till mina kollegers arbetslistor. Hjälp är redan på väg och patienten får genast den vård hen behöver!

Medicinering

Det är dags att ge mediciner och dokumentera läkemedelsutdelningen. I mobilappen har jag hela tiden tillgång till aktuella uppgifter om medicineringen. Med applikationen kan jag snabbt och säkert dokumentera läkemedelsutdelningen. Jag iakttar en oavbruten läkemedelsbehandlingsprocess och försäkrar mig om ”5 rätt”:

  • Jag identifierar patienten genom att skanna streckkoden på patientarmbandet med applikationen.
  • Jag identifierar även läkemedlet genom att skanna koden på påsen.
  • Systemet kontrollerar automatiskt rätt administreringssätt, tid och dos. Eftersom jag har identifierat patienten och medicinen som ska ges med hjälp av applikationen kan jag vara säker på att jag ger rätt medicin till rätt patient.

Meddelanden

I mitt arbete uppstår många situationer där det är viktigt att snabbt få en bekräftelse eller rätt information till rätt person. Jag vill inte tvingas ringa runt eller lägga tid på att hitta rätt läkare. Därför använder jag Medanets Meddelanden för att kontakta mina kolleger. Informationen förmedlas nästan i realtid och dessutom kan jag tillägga kliniskt innehåll i meddelandena såsom en skärmdump av de senaste värdena i form av en graf.

Skiftbyte

Skiftbyte

Mitt skift är över. Under skiftet inträffade ganska många incidenter. Lyckligtvis kommunicerar journalsystemet och mobilappen sinsemellan, och nödvändiga patientuppgifter kan delas nästan i realtid. Under skiftet gjorde jag även korta vårdanteckningar i mobilappen. På så sätt behöver jag inte bära runt handskrivna lappar i fickorna. Vårdaktiviteter på min lista som jag inte utfört visas även för mina kolleger som kommer till jobbet efter mig. Jag kan åka hem med vetskapen om att patienterna blir väl omhändertagna.

Medanets solutions for doctors

Medanets lösningar för läkare

Kommer snart!

Emergency Department Nurse

Bedömning av patientens tillstånd

En ny patient har nyss kommit till jouravdelningen och jag börjar bedöma hens tillstånd. Bedömningen inkluderar bland annat beräkning av patientens EWS-poäng, vilket görs smidigt med mobilappen. Mobilappen ger instruktioner om fortsatta åtgärder som baseras på patientens totala poäng. Patientens EWS-poäng registreras direkt i journalsystemet. På så sätt kan även läkaren kontrollera uppgifterna på samma gång som hen gör sin egen bedömning.

På jouravdelningen kan patientens tillstånd förändras snabbt. Med hjälp av mobilappen kan jag lätt göra kliniska bedömningar, till exempel bedöma patientens vakenhetsgrad med hjälp av Glasgowskalan. Applikationen visar kliniska riktlinjer som baseras på resultaten från bedömningen.

Tillgång till patientuppgifter

Tillgång till patientuppgifter

I takt med att antalet dokumenterade uppgifter ökar börjar mobilappen skapa trendvyer och grafer där hela vårdpersonalen som deltar i vården lätt kan följa patientens tillstånd och utveckling.

Mobilappen visar även patientens demografiska uppgifter och eventuell tidigare dokumenterad riskinformation, såsom allergier.

På jouravdelningen där det är högt tempo påskyndar mobilappen även dokumentation av nya uppgifter direkt i journalsystemet med liten ansträngning.

Medanets messaging

Konsultation

Med mobilappen kan jag snabbt och lätt konsultera yrkespersoner utanför jouravdelningen. Med Medanets Meddelanden kan jag kontakta kolleger säkert och så gott som i realtid.

Förflyttning till fortsatt vård

Förflyttning till fortsatt vård

När patienten förflyttas från jouravdelningen till en sjukhusavdelning kan avdelningens vårdpersonal fortsätta och ta över där jouravdelningen slutade. Alla uppgifter som är dokumenterade är redan tillgängliga för beslut på avdelningen, så patienten kan smidigt flyttas från en avdelning till en annan. Uppgifternas tillgänglighet förbättrar patientsäkerheten och vårdresultaten samt förkortar reaktionstiden om patientens tillstånd försämras.

Medanets solutions for doctors

Medanets lösningar för läkare

Kommer snart!

Nurse

Säkerhet

Kontrollera, bekräfta och spara. Jag använder checklistorna för säkerhet i mobilappen före och under operationen. Checklistorna kan inkludera frågor kring operationssalens utrustning, men i synnerhet patientens planerade vård. Jag kan börja gå igenom checklistan och min kollega kan slutföra den. Alla checklistor som fyllts i och sparats med mobilappen skickas omedelbart till journalsystemet.

Medanets solutions for doctors

Medanets lösningar för läkare

Kommer snart!

Hätäpuheluranneke

Säkerhetslarm

79-åriga hemvårdspatienten Lena har kontaktat säkerhetshjälpen genom att trycka på larmtelefonens trygghetslarm. Via larmtelefonen har hon berättat att hennes tillstånd snabbt har försämrats under sen kväll. Tjänstens jourhavande skickar mig hem till Lena för att kontrollera läget.

Säkerhetshjälpen på plats

Säkerhetshjälpen på plats

Med hjälp av personnumret får jag fram rätt patients, Lenas, uppgifter i Medanets-applikationen. Jag kontrollerar snabbt Lenas tidigare diagnoser, eventuellt inte HLR-beslut och de senaste laboratorieresultaten på patientkortet. Sedan börjar jag göra en NEWS-mätning för att kontrollera Lenas vitala funktioner.  Under NEWS-processen noterar applikationen hög feber och visar en dialog om att jag borde överväga att konsultera en läkare. Applikationen ger EWS-resultatet 2, vilket betyder låg risk. Efter beräkningen visar applikationen en instruktion, enligt vilken jag måste informera den övriga vårdpersonalen om patientens tillstånd och att NEWS-poängen ska beräknas på nytt med 8 timmars mellanrum. På grund av dialogen som jag fick tidigare om hög feber besluter jag emellertid att konsultera en läkare.

Kotihoito soitto

Konsultation

Jag ringer en läkare. Jag berättar om den höga febern och tidigare diagnoser om urinvägsinfektioner som jag upptäckt på patientkortet. Under samtalet kontrollerar jag även patientens medicinering i Medanets-applikationen. De motsvarar uppgifterna som läkaren har tillgång till. Läkaren föreskriver laboratorieprov till följande morgon för att ta reda på om det även denna gång är fråga om urinvägsinfektion. Enligt läkarens bedömning kan Lena stanna hemma under natten. Jag förmedlar Lenas EWS-resultat och läkarens instruktioner till den ansvariga hemvårdsenheten med hjälp av Medanets Meddelanden. De fortsätter med Lenas vård direkt från morgonen med aktuella uppgifter.

Grundläggande hemvårdsbesök

Grundläggande hemvårdsbesök

När skiftet börjar kontrollerar jag i Medanets Dashboard och Vårdaktiviteter vilka uppgifter jag ska utföra åt varje patient. På listan finns till exempel sårvård hemma hos Silvia.

Kotihoito

Grundläggande hemvårdsbesök

Jag kommer hem till Silvia på ett rutinbesök mitt på dagen. Jag får fram rätt patientuppgifter i Medanets-applikationen med hjälp av personnumret. Jag mäter Silvias blodtryck och dokumenterar genast resultatet med Medanets-applikationen. Jag kontrollerar även patientens dagmedicin i Medanets och konstaterar att patienten har de rätta medicinerna i dosetten.

I Medanets Vårdaktiviteter finns en föreskrift om sårvård. Medan jag byter omslaget tar jag ett foto av såret med hjälp av applikationen. Fotot sparas informationssäkert i journalsystemet där läkaren kan kontrollera hur väl såret läker.

Vår organisation har en riktlinje som säger att hemvårdspatienternas fallrisk ska bedömas minst en gång i halvåret. Jag fyller i FRAT-formuläret i Medanets-applikationen som automatiskt mäter riskmätarens resultat utgående från de uppgifter jag har gett. Patientens fallrisk har inte ökat. Informationen om den genomförda bedömningen sparas direkt tillsammans med de övriga uppgifterna jag har dokumenterat i journalsystemet.

Hoitaja vanhuksen luona

Grundläggande hemvårdsbesök, förändring i patientens tillstånd

Jag åker hem till patienten på ett dagligt morgonbesök. Jag observerar genast att patienten inte är sig själv. Hen berättar också att hen mår dåligt.

Lägesbedömning och konsultation

Lägesbedömning och konsultation

Min organisation har tydliga instruktioner för dessa situationer och jag vet också genast hur jag ska gå till väga. Jag börjar undersöka patienten enligt ABCDE-protokollet. Jag får fram rätt patiententuppgifter i Medanets-applikationen med hjälp av personnumret och börjar mäta patientens värden som krävs för NEWS-beräkningen samtidigt som jag dokumenterar dem med Medanets-applikationen. Applikationen beräknar EWS-resultatet 5 och ger instruktioner om att informera både den övriga vårdpersonalen och konsultera en läkare om fortsatta åtgärder. Jag ringer en läkare för konsultation i enlighet med ISBAR-modellen.

Lähihoitaja

Fortsatt vård

Läkaren konstaterar att patienten måste föras till sjukhuset för fortsatt vård. Jag ringer akutvården och patienten får snabbt den vård hen behöver.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.