Checklistor

Elektroniska checklistor i mobila enheter skapar trygghet i utförandet av rutinuppgifter och förbättrar patientsäkerheten. Dessutom undelättar mobila checklistor den interna kommunikationen och tydliggör ansvarsfördelningen i ett multiprofessionelt team.

Checklistan kan användas som stöd för vårdarbetet i flera situationer. Medanets anpassar alltid checklistorna efter kundens behov och önskemål. Hittills har vi tagit fram checklistor bland annat för preoperativ vård samt för behoven hos triage- och MET-grupper.

Klicka på bilden för större format