Offline-läge

Med Medanets hindras inte vården av avbrott i nätverket: appen fungerar utan uppkoppling.

Efter autentisering är appens funktioner och egenskaper tillgängliga i offline-läge. Appen visar dokumentationen och synkroniserar data när nätverksanslutningen har återställts. Appen stöder smidigheten i vårdarens arbete i alla situationer.

Offline

Klicka för att förstora