Medicinering

Funktionen Medicinering minskar skadorna och ger effektivare läkemedelsbehandling.

Globalt sett är felaktig läkemedelsbehandling en av de största orsakerna till incidenter och patientskador och en allmän orsak till dödlighet på sjukhuset. Genom att använda mobilappen för granskning och dokumentation av patientens medicinering kan en korrekt läkemedelsbehandling säkerställas och patientsäkerheten förbättras betydligt.

Den inbyggd streckkodsläsare i appen möjliggör positiv patientidentifiering. Utifrån data som hämtas i realtid från journalsystemet kontrolleras att rätt medicin, dos och administreringsväg sker vid rätt tid. All medicineringsrelaterad information hämtas i realtid från journalsystemet. Tack vare den dubbelriktade integreringen skickas information tillbaka till läkemedelsmodul i journalsystem.

Applikationen har funktioner för administration och dokumentation av såväl schemalagd medicinering som behovsgrundad medicinering.

Routine medication

Klicka för att förstora