Medanets & Nordlandssykehuset

Introduktionen och driftsättningen av en mobilapp till stöd för vården på Nordlandssykehuset har förbättrat patientsäkerheten, tillfredställelsen i arbetet samt effektiviteten. Lösningen har implementerats på alla sjukhus som tillhör Nordlands sjukhusgrupp: Bodo, Vesterålen och Lofoten, även på Bodos psykiatriska sjukhus. Appen levereras till dem i samarbete mellan Medanets och journalsystemsleverantören DIPS. Sjukhusgruppen är Medanets första kund i Norge.

Nordlandssykehuset, som ligger i norra delen av Norge, planerade att implementera en mobilapp redan innan pandemin. Eftersom appen sågs som en bra hjälp i arbetet med covid-19 beslutade de sig emellertid för att snabba på processen när situationen såg som mest hotfull ut i mars – faktum är att de lyckades driftsätta applikationen på rekordtid. Tack vare ett intensivt och sektoröverskridande arbete kunde sjukhuset få appen inom två veckor och börja använda den med support från Medanets helt på distans. På så vis undvek man onödiga infektionsrisker.

Smidigare och snabbare arbetsflöde i alla situationer

Nordlandssykehuset är fortfarande mycket nöjda med de fördelar som appen ger dem. Med appen Medanets vill Nordlandssykehuset ge hela vårdteamet, i realtid, tillgång om patientens mående. Tidigare har tiden mellan mätning och dokumentation varit lång, eftersom manuellt arbete krävts. Att stegen med pappersarbete kunde utelämnas var ett av de viktigaste kriterierna för att införa mobillösningen för patientnära vård.

Utifrån kommentarerna från Nordlandssykehusets vårdpersonal är den viktigaste fördelen med den mobila lösningen att den ger ett smidigare och snabbare arbetsflöde i alla situationer. Den gör det också möjligt för läkare och övrig vårdpersonal att omedelbart se informationen som dokumenterats på den mobila enheten i journalsystemet. I kritiska situationer ses Early Warning Score (EWS) -funktionen som mycket användbar.

EWS-funktionen är mycket praktisk eftersom den ger en översikt över patientens vitala tecken, vilket i ett nödläge kan vara skillnaden mellan liv och död och i hög grad påverka vilken behandling som ges.

sköterska, Nordlandssykehuset

Enligt Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på centrum för klinisk support och dokumentation på Nordlandssykehuset, har förändringsprocessen i organisationen gått bra. Trots vissa barnsjukdomar som inte går att undvika vid den här sortens organisationsförändringar är det tydligt att den mobila lösningen är här för att stanna.

Vi kan inte tänka oss att sluta använda appen. Det skulle innebära att något verkligt värdefullt togs bort från sköterskorna, något som hjälper dem jättemycket.

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på centrum för klinisk support och dokumentation på Nordlandssykehuset

Siffrorna bekräftar också populariteten. Nordlandssykehuset använder Medanets Admin UI , verktyget för administration och rapportering, vilket visar hur antalet dokumentationer som genomförs med appen ständigt ökar.

Konsktruktivt samarbete

Det smidiga samarbetet mellan parterna kommer att fortsätta för att utveckla appen och dess användning vidare.

Vi ser fram emot kommande uppdateringar, och att arbeta tillsammans med Medanets och DIPS för att ständigt förbättra lösningen. Vi uppskattar detta konstruktiva samarbete.

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på centrum för klinisk support och dokumentation på Nordlandssykehuset

Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt — Dagens Medicins artikel om användning av Medanets på Nordlandssykehuset (på norska)