Nordlandssykehuset

Införandet av mobillösningar som utvecklats i samarbete mellan Medanets och journalsystemsleverantören DIPS har förbättrat både patientsäkerheten, arbetstillfredsställelsen och effektiviteten på sjukhusen i Nordlands sjukhusgrupp (Nordlandssykehuset) i Nordnorge. Lösningarna har införts på alla sjukhus i Nordlands sjukhusgrupp: Bodø, Vesterålen, Lofoten samt Bodø psykiatriska sjukhus. Sjukhusgruppen är Medanets första kund i Norge. Funktionerna som används är Medanets Mätvärden, EWS, Kliniska formulär, Checklistor och Admin UI.

I videon som Nordlandssykehuset gjort berättar sköterskan Anette Albriktsen hur mobilappen har förbättrat hennes upplevelse av vårdsituationen:


Smidigare och snabbare arbetsflöde i alla situationer

Nordlands sjukhusgrupp planerade att införa mobilapplikationen redan före coronapandemin, men i början av pandemin, i mars 2020, fick Medanets en brådskande beställning: Införandet av Medanets-applikationen ansågs vara en fördelaktig åtgärd i bekämpningen av coronaviruset och därför måste vårdpersonalen få tillgång till applikationen så snabbt som möjligt. Tack vare ett intensivt och multiprofessionellt samarbete fick hela sjukhusgruppen tillgång till applikationen inom två veckor och helt på distans. På så sätt undvek man också onödiga infektionsrisker.

På Nordlands sjukhus såg man värdet av applikationen även oberoende av coronakrisen. Med hjälp av Medanets-applikationen får hela vårdteamet tillgång till uppgifter om patientens välbefinnande, såsom mätvärden, i realtid. Tidigare gick det lång tid mellan mättiden och dokumenteringen, eftersom dokumenteringen kräver manuellt arbete. Att komma bort från pappersarbetet var också ett av de viktigaste orsakerna för Nordlands sjukhusgrupp att införa mobillösningarna för vårdarbete.


Hjälp av EWS särskilt i kritiska situationer

Baserat på kommentarer från sjuksköterskorna i Nordlands sjukhusgrupp är den största fördelen med mobillösningen att den möjliggör smidigare och snabbare vårdarbete i alla situationer. Även läkarna och den övriga vårdpersonalen ser omedelbart uppgifterna som dokumenterats mobilt i journalsystemet. I kritiska situationer har man särskilt hjälp av funktionen Early Warning Score (EWS).

Med EWS-funktionen får vi en bra översikt över patientens vitalfunktioner, vilket i akuta lägen kan betyda skillnaden mellan liv och död. Det har även en avgörande inverkan på valet av behandlingsform.

Sjuksköterska, Nordlandssykehuset

Enhetligare och smidigare vårdpraxis med hjälp av Checklistor

På Nordlands sjukhus är checklistor ett verktyg som används för behandlingen av en enskild patient. Checklistorna fungerar som ett stöd för minnet för vårdpersonalen och innehåller viktiga uppgifter som ska dokumenteras i journalsystemet. Funktionen har cirka 100 olika checklistor, till exempel en för inloggning av patienten samt en för vårdarbete före operation.

Innan Medanets-applikationen infördes fyllde man i alla listor för hand och de lagrades till pappers i journaler. Först efter patientens utskrivning skannades pappersformulären i journalsystemet.

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT, Nordlandssykehuset

Nu överförs informationen från checklistorna direkt via Medanets till journalsystemet. För sjuksköterskorna är den viktigaste fördelen med mobilapplikationen, och även funktionen Checklistor, den tid som besparas.


Uppgifterna i Admin UI bekräftar positiv respons

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på sjukhusets centrum för klinisk support och dokumentation berättar att organisationens förändringsprocess har avancerat väl. Trots små svårigheter som ofrånkomligen är kopplade till alla organisationsförändringar, är det tydligt att mobillösningen är här för att stanna.

Vi kan inte ens föreställa oss att vi skulle sluta använda applikationen. Det skulle innebära att vi tar ifrån vårdpersonalen något som är mycket värdefullt för dem.

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på sjukhusets centrum för klinisk support och dokumentation

Även tillgänglig data stärker den positiva responsen. Nordlands sjukhusgrupp använder administrationsverktyget Medanets Admin UI, där man kan se att antalet dokumenteringar som görs via mobilapplikationen ständigt ökar. Införandet av Medanets i Nordlands sjukhusgrupp har också bedömts i en vetenskaplig undersökning. I undersökningen konstaterade man att projektet var exceptionellt framgångsrikt. På sjukhuset har man även genomfört en egen enkät för Medanets-applikationens användare.

Det effektiva samarbetet mellan parterna fortsätter för att vidareutveckla applikationen och dess användning.

Vi ser verkligen fram emot nästa uppdatering och ett fortsatt samarbete med både Medanets och DIPS. Vi vill ständigt utvecklas och vi njuter av produktivt samarbete.

Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på sjukhusets centrum för klinisk support och dokumentation

Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt — Dagens Medicinin artikkeli Medanets-sovelluksen käytöstä Norjassa (norjaksi)