Nordlandssykehuset

Medanetsin ja potilastietojärjestelmätoimittaja DIPS:n yhdessä toteuttamien mobiiliratkaisujen käyttöönotto on parantanut sekä potilasturvallisuutta, työtyytyväisyyttä että tehokkuutta Pohjois-Norjassa sijaitsevan Nordlandin sairaalaryhmän (Nordlandssykehuset) sairaaloissa. Ratkaisut on otettu käyttöön kaikissa Nordlandin sairaalaryhmän sairaaloissa: Bodossa, Vesterålenissa, Lofooteilla sekä Bodon psykiatrisessa sairaalassa. Sairaalaryhmä on Medanetsin ensimmäinen asiakas Norjassa. Toiminnallisuuksista käytössä ovat Medanets Havaintoarvot, EWS, Riskiarviointimittarit, Tarkistuslistat ja Admin UI.

Nordlandssykehusetin videolla sairaanhoitaja Anette Albriktsen kertoo, kuinka mobiilisovellus on parantanut hänen kokemustaan ​​hoitotyössä:


Sujuvampi ja nopeampi hoitotyön kulku kaikissa tilanteissa

Nordlandin sairaalaryhmä suunnitteli mobiilisovelluksen käyttöönottoa jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemian alussa, maaliskuussa 2020, Medanets sai kiireellisen tilauksen: Medanets-sovelluksen käyttöönotto nähtiin hyödyllisenä toimena koronaviruksen torjunnassa ja sen vuoksi sovellus tarvittiin hoitajien käyttöön mahdollisimman nopeasti. Intensiivisen ja monialaisen yhteistyön ansiosta sovellus saatiin koko sairaalaryhmän käyttöön kahdessa viikossa ja kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Näin vältyttiin myös turhilta infektioriskeiltä.

Nordlandin sairaaloissa nähdään sovelluksen tuoma arvo myös koronakriisistä riippumatta. Medanets-sovelluksen avulla potilaan vointia kuvaavat tiedot, kuten havaintoarvot, saadaan reaaliaikaisesti koko hoitotiimin käyttöön. Aikaisemmin viive mittausajan ja kirjaamisen välillä oli suuri, sillä kirjaaminen vaati manuaalista työtä. Paperisten työvaiheiden poistuminen olikin Nordlandin sairaalaryhmälle yksi tärkeimmistä syistä ottaa hoitotyön mobiiliratkaisut käyttöönsä.


EWS:stä on apua erityisesti kriittisissä tilanteissa

Nordlandin sairaalaryhmän sairaanhoitajilta saatujen kommenttien perusteella mobiiliratkaisun suurin hyöty on, että se mahdollistaa sujuvamman ja nopeamman hoitotyön kulun kaikissa tilanteissa. Myös lääkärit ja muu hoitohenkilökunta näkevät mobiililaitteilla kirjatun tiedon välittömästi potilastietojärjestelmästä. Kriittisissä tilanteissa erityisesti Early Warning Score (EWS) -toiminnallisuudesta on apua.

EWS-toiminnallisuudella saamme hyvän kokonaiskuvan potilaan vitaaleista, mikä akuuteissa tilanteissa voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. Se vaikuttaa ratkaisevasti myös hoitomuodon valintaan.

Sairaanhoitaja, Nordlandssykehuset

Yhdenmukaisemmat ja sujuvammat hoitokäytännöt Tarkistuslistojen avulla

Nordlandin sairaaloissa tarkistuslistat ovat yksittäisen potilaan hoitoon liittyvä työkalu. Tarkistuslistat toimivat hoitajan muistin tukena ja sisältävät tärkeää potilastietojärjestelmään kirjattavaa tietoa. Käytössä on noin 100 erilaista tarkistuslistaa, esimerkiksi potilaan sisäänkirjautumiseen liittyvä tarkistuslista sekä leikkausta edeltävän hoitotyön tarkistuslista.

Ennen Medanets-sovellusta kaikki listat täytettiin käsin ja niitä säilytettiin paperisissa potilaskansioissa. Vasta potilaan kotiutumisen jälkeen paperiset lomakkeet skannattiin potilastietojärjestelmään.

Nina Nedregård Jensen, Nordlandin sairaalan kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö

Nyt tieto täytetyistä tarkistuslistoista menee Medanetsin kautta potilastietojärjestelmään saman tien. Sairaanhoitajien näkökulmasta mobiilisovelluksen, ja myös Tarkistuslistat-toiminnallisuuden, tärkein hyöty on ajan säästö.


Admin UI:n tiedot vahvistavat positiivisen palautteen

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskuksesta kertoo, että organisaation muutosprosessi on edennyt hyvin. Pienistä, kaikkiin organisaatiomuutoksiin väistämättä liittyvistä hankaluuksista huolimatta on selvää, että mobiiliratkaisu on tullut jäädäkseen.

Emme voisi kuvitellakaan luopuvamme sovelluksesta. Se tarkoittaisi, että ottaisimme hoitajilta pois jotakin heille todella arvokasta.

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö, sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskus

Myös saatavilla oleva data vahvistaa positiivisen palautteen. Nordlandin sairaalaryhmällä on käytössään Medanetsin Admin UI -hallintatyökalu, josta nähdään, että mobiilisovelluksen kautta tehtävien kirjausten määrä on jatkuvassa kasvussa. Nordlandin sairaalaryhmän Medanets-käyttöönottoa on arvioitu myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että käyttöönottoprojekti oli poikkeuksellisen onnistunut. Sairaalassa on myös toteutettu oma kysely Medanets-sovelluksen käyttäjille.

Toimiva yhteistyö osapuolten välillä jatkuu sovelluksen ja sen käytön kehittämiseksi edelleen.

Odotamme innolla seuraavia päivityksiä ja työskentelyn jatkumista sekä Medanetsin että DIPS:n kanssa. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja nautimme hedelmällisestä yhteistyöstä.

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö, sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskus

Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt — Dagens Medicinin artikkeli Medanets-sovelluksen käytöstä Norjassa (norjaksi)