Medanets & Nordlandssykehuset

Mobiiliratkaisun käyttöönotto on parantanut sekä potilasturvallisuutta, työtyytyväisyyttä että tehokkuutta Pohjois-Norjassa sijaitsevan Nordlandin sairaalaryhmän (Nordlandssykehuset) sairaaloissa. Mobiiliratkaisu on otettu käyttöön kaikissa Nordlandin sairaalaryhmän sairaaloissa: Bodossa, Vesterålenissa, Lofooteilla sekä Bodon psykiatrisessa sairaalassa. Ratkaisun heille ovat toimittaneet Medanets ja potilastietojärjestelmätoimija DIPS. Sairaalaryhmä on Medanetsin ensimmäinen asiakas Norjassa.

Nordlandin sairaalaryhmä suunnitteli mobiilisovelluksen käyttöönottoa jo ennen koronapandemiaa. Sovelluksen käyttöönotto nähtiin kuitenkin hyödyllisenä toimena koronaviruksen torjunnassa, ja maaliskuussa 2020 Medanets saikin kiireellisen tilauksen: koronavirustilanteen vuoksi sovellus tarvittiin hoitajien käyttöön mahdollisimman nopeasti. Intensiivisen ja monialaisen yhteistyön ansiosta sovellus saatiin koko sairaalaryhmän käyttöön kahdessa viikossa ja kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Näin vältyttiin myös turhilta infektioriskeiltä.

Sujuvampi ja nopeampi hoitotyön kulku kaikissa tilanteissa

Nordlandin sairaaloissa nähdään sovelluksen tuoma arvo myös koronakriisistä riippumatta. Medanets-sovelluksen avulla potilaan vointia kuvaavat tiedot saadaan reaaliaikaisesti koko hoitotiimin käyttöön. Aikaisemmin viive mittausajan ja kirjaamisen välillä on ollut suuri, sillä se on vaatinut manuaalista työtä. Paperisten työvaiheiden poisjättäminen olikin Nordlandin sairaalaryhmälle yksi merkittävimmistä päätöskriteereistä ottaa hoitotyön mobiiliratkaisu käyttöönsä.

Nordlandin sairaalaryhmän sairaanhoitajilta saatujen kommenttien perusteella mobiiliratkaisun suurin hyöty on, että se mahdollistaa sujuvamman ja nopeamman hoitotyön kulun kaikissa tilanteissa. Myös lääkärit ja muu hoitohenkilökunta näkevät mobiililaitteilla kirjatun tiedon välittömästi potilastietojärjestelmästä. Kriittisissä tilanteissa erityisesti Early Warning Score (EWS) -toiminnallisuudesta on apua.

EWS-toiminnallisuudella saamme hyvän kokonaiskuvan potilaan vitaaleista, mikä akuuteissa tilanteissa voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. Se vaikuttaa ratkaisevasti myös hoitomuodon valintaan.

Sairaanhoitaja, Nordlandssykehuset

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskuksesta kertoo, että organisaation muutosprosessi on edennyt hyvin. Pienistä, kaikkiin organisaatiomuutoksiin väistämättä liittyvistä hankaluuksista huolimatta on selvää, että mobiiliratkaisu on tullut jäädäkseen.

Emme voisi kuvitellakaan luopuvamme sovelluksesta. Se tarkoittaisi, että ottaisimme hoitajilta pois jotakin heille todella arvokasta.

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö, sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskus

Myös saatavilla oleva data vahvistaa positiivisen palautteen. Nordlandin sairaalaryhmällä on käytössään Medanetsin Admin UI -hallintatyökalu, josta nähdään, että mobiilisovelluksen kautta tehtävien kirjausten määrä on jatkuvassa kasvussa.

Hedelmällistä yhteistyötä

Toimiva yhteistyö osapuolten välillä jatkuu sovelluksen ja sen käytön kehittämiseksi edelleen.

Odotamme innolla seuraavia päivityksiä ja työskentelyn jatkumista sekä Medanetsin että DIPS:n kanssa. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja nautimme hedelmällisestä yhteistyöstä.

Nina Nedregård Jensen, kliinisen tieto- ja viestintätekniikan yksikön osastopäällikkö, sairaalan kliinisen tuen ja dokumentoinnin keskus

Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt — Dagens Medicinin artikkeli Medanets-sovelluksen käytöstä Norjassa (norjaksi)