Medanets & Länsi-Götanmaa

Länsi-Götanmaan eli Göteborgin seudun sairaanhoitopiiri on ensimmäinen ruotsalainen sairaanhoitopiiri, joka ottaa Medanetsin hoitohenkilökunnalle tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttöönsä. Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala on yksi alueen sairaaloista.

Länsi-Götanmaan alueella hoitotyön ammattilaiset työskentelevät nyt älykkäämmin mobiiliratkaisun avulla. Potilaan arvot kirjataan suoraan älypuhelimella, mikä vähentää kirjaamiseen käytettyä aikaa ja antaa hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa potilaan kanssa vietettäväksi.

Kun mobiiliratkaisu otettiin osastoilla käyttöön, sekä potilaiden että työntekijöiden kokemus hoidosta parani. Samanaikaisesti kustannukset pienenivät ja potilasturvallisuus parani. Länsi-Götanmaan alueella jo yli 120 osastoa käyttää kyseistä ratkaisua. Vaikutukset ovat olleet positiivisia ja välittömiä.

Enemmän aikaa potilaalle

Ratkaisun ensimmäiset käyttökuukaudet Länsi-Götanmaalla osoittivat virheellisten kirjausten vähentyneen 75%, samalla aikaa vapautui keskimäärin 70 tuntia per osasto joka kuukausi. Tiedon kaksoiskirjaamisen sijaan aika käytetään nyt potilaan kohtaamiseen.

Käyttöönotettu mobiiliratkaisu mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset potilastietojärjestelmään, jolloin oikeat hoitopäätökset voidaan tehdä oikealla hetkellä. Tutkimukset osoittavat, että kirjaamalla potilastiedot manuaalisesti viive mittausajan ja kirjaamisen välillä on 25 minuuttia.

Länsi-Götanmaan alue on tehnyt päätöksen jatkaa ja laajentaa ratkaisun käyttöä kaikkiin alueen sairaaloihin, yhteensä noin 250 vuodeosastolle.

Yhteistyö laadun parantamiseksi

Hoitotyön mobiilimahdollisuuden Länsi-Götanmaalle tarjosi alueen potilastietojärjestelmätoimittaja, Cerner, yhdessä oululaisen Medanetsin kanssa. Kyseistä mobiiliratkaisua käytetään jo yli 30 suomalaisessa sairaalassa ja terveyskeskuksessa. Cerner ja Medanets toimivat yhdessä luoden kokonaisuuden, joka helpottaa hoitajien jokapäiväistä työtä ja parantaa potilasturvallisuutta.

“On fantastisen hienoa, että olemme löytäneet hyvän ratkaisun, joka muuttaa terveydenhoitoa.”

Ann-Sofie Ardfelt, Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiirin IT-päällikkö

Hoitotyön ammattilaisten isona toiveena on ollut työskennellä potilaan lähellä myös kirjaamishetkellä, jotta he voisivat keskittää huomionsa potilaaseen tietokoneella työskentelyn sijaan.

Älypuhelimien (niin Android- kuin myös iOS-laitteiden) käyttö onkin säästänyt arvokasta aikaa, joka voidaan kohdistaa potilaan hoitoon. Länsi-Götanmaan tekemien laskelmien mukaan aikaa on tähän mennessä vapautunut potilastyöhön yli 5000 tuntia joka kuukausi.