Länsi-Götanmaa / Göteborgin alue

Länsi-Götanmaan eli Göteborgin seudun sairaanhoitopiiri oli ensimmäinen ruotsalainen sairaanhoitopiiri, joka otti Medanetsin hoitohenkilökunnalle tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttöönsä. Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala on yksi alueen sairaaloista.


Länsi-Götanmaan alueella hoitotyön ammattilaiset työskentelevät älykkäämmin Medanets Havaintoarvot -mobiiliratkaisun avulla. Potilaan arvot kirjataan suoraan älypuhelimella, mikä vähentää kirjaamiseen käytettyä aikaa ja antaa hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa potilaan kanssa vietettäväksi.

Kun mobiiliratkaisu otettiin osastoilla käyttöön vuonna 2017, sekä potilaiden että työntekijöiden kokemus hoidosta parani. Samanaikaisesti kustannukset pienenivät ja myös potilasturvallisuus parani. Vuonna 2023 jo noin 140 osastoa kaikissa alueen sairaaloissa käyttää mobiiliratkaisua. Kirjauksia tehdään yli puoli miljoonaa joka kuukausi.

Enemmän aikaa potilaalle

Jo ratkaisun ensimmäiset käyttökuukaudet Länsi-Götanmaalla osoittivat virheellisten kirjausten vähentyneen 75 % ja samalla aikaa vapautui keskimäärin 70 tuntia per osasto joka kuukausi. Tiedon kaksoiskirjaamisen sijaan aika voitiin käyttää potilaan kohtaamiseen.

Mobiiliratkaisu mahdollistaa tiedon lähes reaaliaikaisen päivittymisen potilastietojärjestelmään, jolloin oikeat hoitopäätökset voidaan tehdä oikealla hetkellä. Tutkimukset osoittavat, että jos potilastiedot kirjataan manuaalisesti, viive mittausajan ja kirjaamisen välillä on keskimäärin 25 minuuttia, joskus pidempikin.

Yhteistyötä laadun parantamiseksi

Hoitotyön mobiiliratkaisun Länsi-Götanmaalle tarjosi alueen potilastietojärjestelmätoimittaja Cerner (nyk. Cerner Oracle), yhdessä oululaisen Medanetsin kanssa. Cerner Oracle ja Medanets toimivat yhdessä luoden kokonaisuuden, joka helpottaa hoitajien jokapäiväistä työtä ja parantaa potilasturvallisuutta.

On fantastisen hienoa, että olemme löytäneet hyvän ratkaisun, joka muuttaa terveydenhoitoa.

Ann-Sofie Ardfelt, Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiirin IT-päällikkö

Hoitotyön ammattilaisten suureena toiveena on ollut työskennellä potilaan lähellä myös kirjaamishetkellä, jotta he voisivat keskittää huomionsa potilaaseen tietokoneella työskentelyn sijaan.

Älypuhelimissa toimivan mobiiliratkaisun käyttö onkin säästänyt arvokasta aikaa, joka voidaan kohdistaa potilaan hoitoon. Länsi-Götanmaan tekemien laskelmien mukaan aikaa vapautuu potilastyöhön noin 10 000 tuntia joka kuukausi.