Från anteckningar på papper till en mobilapplikation: erfarenheter efter ett år

Från anteckningar på papper till en mobilapplikation: erfarenheter efter ett år

Medanets lösningar introducerades på Nordland-sjukhuset år 2020 och används nu på 25 avdelningar. Detta har minskat deras pappersförbrukning med 98 %. Enligt en färsk undersökning som sjukhuset genomfört är slutanvändarna mycket nöjda med applikationen.

”Under en lång tid hade vi letat efter lösningar som kunde förbättra processen med att dokumentera vitalparametrar. Vi hade en krånglig process där sjuksköterskorna skrev ner uppgifter på post-it-lappar som sedan sparades i ett register. ProAct- och NEWS-värden beräknades manuellt, varefter de överfördes till en elektronisk patienttavla. Först efter att patienten hade skrivits ut skickades patientdata till journalsystemet genom att skanna pappersarbetet”, berättar Nina Nedregård Jensen, avdelningschef på enheten för klinisk IT på Nordland-sjukhuset.

Utmaningarna med denna krångliga process var bland annat:

  • Processen var mycket tidsödande
  • Uppgifterna var varken lättillgängliga eller sökbara
  • Risken för felaktigheter var stor

Medanets lösningar introducerades på Nordland-sjukhuset år 2020 och används nu på 25 avdelningar. Ett år efter implementeringen genomförde Nordland-sjukhuset en undersökning bland Medanets slutanvändare. Syftet med undersökningen var att ta reda på om de mobila lösningarna svarat på deras utmaningar. Undersökningen fick totalt 151 svar.

”Erfarenheterna är positiva! Mindre tid för pappersarbete, mer tid för patienten”

63 % av de tillfrågade instämmer eller håller med om att de nu ägnar mindre tid åt att registrera vitalparametrar och observationer än innan Medanets infördes. 80 % av de tilfrågade instämmer eller håller med om att patientdata nu är mer tillgänglig än tidigare och att de har en bättre överblick över patientens tillstånd.

Vi lägger mindre tid på databehandling. Många observationer kan dokumenteras vid patientens sängkant och data är omedelbart tillgängliga för andra som deltar i patientbehandlingen.

Medanets har påverkat mitt arbete positivt. Vi behöver inte leta efter papperslappar längre.

84 % upplever att Medanets är lätt att använda

Vid inköpsbeslutet var användbarheten ett mycket viktigt kriterium för Nordland-sjukhuset. ”Vi vill aldrig införa komplexa system. De implementerade lösningarna ska vara enkla för medarbetarna att använda och de ska förenkla det vardagliga arbetet”, säger Jensen. Detta verkar gälla för de aktuella lösningarna, eftersom 84 % uppger att Medanets är lätt att använda.

Medanets är snabbt och enkelt att använda. Tydligt. Det ger mer tid för andra uppgifter, eftersom du slipper upprepade dokumentationer.

Uppgifter och observationer finns alltid tillgängliga i min ficka. Jag kan alltid svara på frågor om tillståndet för en patient, var som helst ifrån.

”Patienterna verkar förstå varför jag använder en mobiltelefon”

”Ett av våra största frågetecken var om patienterna skulle förstå varför sjuksköterskorna hade en mobiltelefon i handen istället för papper, och om det skulle bli några negativa reaktioner på detta”, berättar Jensen.

Enligt undersökningen förstår dock patienterna anledningen till användningen av en mobil enhet och reagerar inte negativt på detta (74 % av de tillfrågade instämmer eller håller delvis med om detta påstående). När allt kommer omkring så gynnar de mobila lösningarna inte bara sjuksköterskor utan även patienterna. Patienterna får säkrare och bättre vård: 71 % av de tillfrgågade i undesrökningen uppger att de snabbare kan reagera på förändringar i patientens tillstånd och 74 % anser att användningen av Medanets har ökat patientsäkerheten.

Vad tycker slutanvändarna om Medanets i allmänhet?

  • Sparar tid
  • Fungerar bra med andra system
  • Enkelt
  • Förbättrar patientsäkerheten
  • Ger beslutsunderlag

Jensen berättar att de sparade den viktigaste frågan till slutet av undersökningen: ”om jag var tvungen att välja mellan papper och Medanets-applikationen, vilken skulle jag välja?” Resultatet var enastående: 83 % av de tillfrågade angav att de skulle välja Medanets.

Vi tycker att de här svaren talar för sig själva. Vi har hittat lösningen på de utmaningar vi stod inför.

Nina Nedregård Jensen, avdelningschef på enheten för klinisk IT på Nordland-sjukhuset

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.