Medanets till nya marknader, snabb driftsättning i Norge

Medanets till nya marknader, snabb driftsättning i Norge

Som stöd för personalens arbete i coronakrisen, har Nordlands sjukhus i norra Norge med snabb implementation börjat använda mobilappen från Medanets. Sjukhuset är Medanets första kund i Norge.

Nordlands sjukhus som ligger i norra Norge lämnade en brådskande beställning till Medanets i mars 2020: på grund av coronasituationen behövde vårdpersonalen appen snabbast möjligt. Tack vare ett intensivt och sektoröverskridande arbete kunde sjukhuset få appen inom två veckor och börja använda den med support från Medanets helt på distans. På så vis undvek man onödiga infektionsrisker.

”Det måste vara ett slags rekord”

Med appen Medanets vill Nordlands sjukhus ge hela vårdteamet,  i realtid, tillgång om patientens mående. Tidigare har tiden mellan mätning och dokumentation varit lång, eftersom manuellt arbete krävts. Att stegen med pappersarbete kunde utelämnas var ett av de viktigaste kriterierna för att införa mobillösningen för patientnära vård.

Då COVID-19-situationen uppstod i mars behövde vi en lösning för att minska onödiga fysiska besök på avdelningen för att till exempel kolla vitalparametrar med penna och papper. Medanets är till stor hjälp. Vårdteamet dokumenterar patienternas vitalparametrar i appen Medanets, och läkarna kan följa dem i journalsystemet. Lösningen började användas inom mindre än två veckor. Det måste vara ett slags rekord för driftsättningen av en ny it-lösning på ett sjukhus!

-Lars Eirik Hansen, Senterleder, Nordland Hospital HF

Ingen återvändo till det gamla

Lösningen pilottestades på en avdelning. Som avslut på ett lyckat pilottest beslutade sjukhuset att börja använda appen på alla avdelningar. Appen Medanets har fått beröm av vårdpersonalen.

Våra medarbetare är väldigt förtjusta i lösningen. Fastän de använt lösningen bara några dagar, kan de inte tänka sig att återgå till de gamla arbetssätten.

Lars Eirik Hansen, Senterleder, Nordland Hospital HF

Positiva erfarenheter vid Nordlands sjukhus har lett till att lösningen införs i regionens övriga sjukhus.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.