Lapplands välfärdsområde

Lapplands centralsjukhus använder Medanets-mobillösningar tillsammans med journalsystemet Esko. Lösningarna som används är Medanets Mätvärden och Övervakade patienter.


Mer tillförlitlig lagring av uppgifter med lösningen Övervakade patienter

Akutmottagningen på Lapplands centralsjukhus använder lösningen Medanets Övervakade patienter. Värden som fås från patientmonitorerna kvitteras som bekräftade i Medanets-applikationen, varefter de lagras i journalsystemet. Monitorvärden som visas via applikationen kan därtill kontrolleras på mobilen direkt vid patientens sida.

Lösningarna som infördes på akutmottagningen på Lapplands centralsjukhus hösten 2018 togs emot med stor entusiasm.

Nu kan vi spara vitala värden oftare och mer tillförlitligt i Esko.

Outi Tikkanen, avdelningschef på akutmottagningen, Lapplands centralsjukhus

Dokumentering av mätvärden i samband med vårdhändelsen

Med hjälp av Medanets Mätvärden dokumenterar vårdpersonalen mätresultaten i journalsystemet direkt vid patientens sida. Nu avbryts vårdarbetet inte av en onödig promenad till kansliet och dubbel dokumentering av uppgifter, såsom tidigare.

Uppgifterna som dokumenterats om patientens hälsotillstånd är tillgängliga för vårdpersonalen i närapå realtid. På så sätt kan man allt snabbare reagera på ändringar i patientens tillstånd.