Lapin hyvinvointialue

Lapin keskussairaala hyödyntää Medanets-mobiiliratkaisuja yhdessä Esko-potilastietojärjestelmän kanssa. Käytössä on Medanets Havaintoarvot ja Monitoroidut potilaat.


Tiedot tallentuvat luotettavammin Monitoroidut potilaat -ratkaisun avulla

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka hyödyntää Medanets Monitoroidut potilaat -ratkaisua. Potilasmonitoreilta tulevat arvot kuitataan hyväksytyiksi Medanets-sovelluksessa, minkä jälkeen ne tallentuvat potilastietojärjestelmään. Sovelluksen kautta kulkevia monitoriarvoja pystytään tämän lisäksi tarkastelemaan mobiililaitteelta heti potilaan vierellä.

Syksyllä 2018 Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla toteutetut käyttöönotot vastaanotettiin innokkaasti.

Nyt saamme vitaaliarvot tallennettua Eskoon luotettavammin ja useammin.

Outi Tikkanen, päivystyspoliklinikan osastonhoitaja, Lapin keskussairaala

Havaintoarvojen kirjaaminen hoitotapahtuman yhteydessä

Medanets Havaintoarvojen avulla hoitajat kirjaavat mittaustulokset potilastietojärjestelmään heti potilaan vierellä. Nyt hoitotyötä ei keskeytä ylimääräinen kansliaan kävely ja tiedon kaksoiskirjaaminen, kuten tapahtui aikaisemmin.

Potilaan terveydentilasta kirjatut tiedot ovat lähes reaaliaikaisesti hoitoon osallistuvien ammattilaisten saatavilla. Näin potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan entistä nopeammin.