Kainuun hyvinvointialue

Perusterveydenhuollon kirjaamistarpeet ovat vastaavat kuin keskussairaalassa, minkä vuoksi Medanetsin hoitajaratkaisu päätettiin ottaa käyttöön Kainuun keskussairaalan lisäksi myös perusterveydenhuollon yksiköissä Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Kainuussa on käytössä Medanets Haivaintoarvot, Monitoiroidut potilaat, Early Warning Score sekä Riskiarviointimittarit (Braden, NRS2002, FRAT).


Potilasturvallisuuden parantaminen Riskiarviointimittareiden ja EWS-pisteytyksen avulla

Medanets-sovellus otettiin Kainuun hyvinvointialueella käyttöön vuonna 2015. Tavoitteena heillä oli parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa toimintaa mobiilisovelluksen avulla.

Kainuussa ollaan erittäin tyytyväisiä Medanetsin toimittamaan ratkaisuun. Potilaan vierellä tapahtuva hoitotyön kirjaaminen parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa toimintaa merkittävästi. Käyttöönottoprojektimme on sujunut erittäin hyvin ja lisäksi se on pysynyt täysin aikataulussaan. Medanets on osoittanut olevansa hyvä ja luotettava kumppani.

Veijo Romppainen, Tietohallintojohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Riskiarviointimittarit-toiminnallisuus auttaa tehostamaan hoitotyötä ja helpottaa riskien tunnistamista. EWS-pisteytyksen avulla taas saadaan tärkeää tietoa potilaan voinnin muutoksista ja niihin voidaan puuttua entistä nopeammin.


Havaintoarvot ja Monitoroidut potilaat helpottavat oikeanlaisen hoidon tarjoamista

Medanets-sovellus mahdollistaa yhdenmukaisemman hoidon riippumatta siitä, missä potilasta hoidetaan – tiedot ovat saatavilla missä ja milloin vain. Hoitotapahtumasta voi tulla myös turvallisempi, kun lähes reaaliaikaisen potilastiedon avulla pystytään varmistamaan oikeanlainen hoito oikeaan aikaan. Havaintoarvot-ratkaisun avulla hoitajan tekemät kirjaukset siirtyvät heti muun hoitotiimin nähtäville ja muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Sovelluksen käyttö voi vähentää myös virheellisten kirjausten määrää, kun esimerkiksi Monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla kliiniset havainnot potilasmonitoreista siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Ratkaisun käyttöönoton myötä ammattilaisten aikaa on vapautunut enemmän potilashoitoon – usealla osastolla jopa yli 120 tuntia kuukaudessa.