Satakunta välfärdsområde

Satakunta välfärdsområde har använt Medanets-applikationen sedan 2015. Lösningarna som används är Medanets Kliniska formulär, Mätvärden, EWS och Övervakade patienter. Tack vare Medanets har riskbedömningen blivit en betydande del av den dagliga patientvården.


Användningsgraden är närmare 100 %

I dag används Medanets-applikationen på hela Satakunta centralsjukhus samt Raumo sjukhus. Mobil dokumentering minskar avsevärt antalet felaktiga anteckningar, uppgifterna är alltid uppdaterade och tillgänglig för alla användare. Därtill blir vårdprocessen strömlinjeformad när den dubbla dokumenteringen upphör.

Lösningarna har införts framgångsrikt inom budgeten och tidsschemat. De används aktivt och användningsprocenten är hög, i praktiken 100 %.

Leena Ollonqvist, IT-chef, Satakunta välfärdsområde

Vårdarbetet blir smidigare när vårdpersonalen kan utföra allt fler uppgifter som kräver informationsarbete på en och samma mobil. Mobilen följer med vårdpersonalen i patientsituationerna, varpå det även finns mer tid över för interaktionen med patienten.


Riskbedömningsformulären underlättar vårdpersonalens dagliga arbete

Lösningen Kliniska formulär, som Medanets utvecklat tillsammans med sina kunder, gör bedömningen av risker okomplicerad. Lösningen Kliniska formulär beräknar interaktivt vilken riskpoäng som helst som stöds av journalsystemet, visar omedelbart instruktioner till vårdpersonalen och dokumenterar riskpoängen direkt i patientens uppgifter i journalsystemet.

Sjuksköterskan Kristiina Holm på Satasairaala berättar att Medanets har gjort att riskbedömningen har blivit en betydande del av den dagliga patientvården tack vare att den är så lätt att använda.

När riskbedömningsformuläret som man har gått igenom (såsom Braden- eller NRS2002) öppnas tydligt i applikationen, kan vårdpersonalen fästa uppmärksamheten vid rätt delområde av patientens vård, såsom bättre kost eller en ny madrass. Det styr vården, kräver ingen extra tid och effektiverar arbetet. Det underlättar arbetet rejält!

Kristiina Holm, sjuksköterska, Satakunta centralsjukhus (Satasairaala)

”Tidigare gjordes riskbedömningar manuellt på avdelningen. Då var riskbedömningen inte entydig och det var jobbigt och inte alls praktiskt att hitta information inför nästa gång,” berättar Holm.

Jag har varit på min nuvarande avdelning på Hjärtenheten i två år nu, och under den tiden har det enligt mina observationer inte förekommit trycksår bland våra patienter. Vi utför Bradenskalan mycket aktivt och vi reagerar genast på situationer, vilket har gjort att vår situation gällande trycksår är utmärkt.

Kristiina Holm, sjuksköterska, Satakunta centralsjukhus (Satasairaala)