Södra Österbottens välfärdsområde

Södra Österbottens välfärdsområde har använt Medanets mobilapplikation ända sedan 2012. I dag används applikationen på hela Seinäjoki centralsjukhus samt på Suupohja social- och hälsocentral. Lösningarna som används är Medanets Mätvärden, Övervakade patienter, Kliniska formulär, Medicinering samt Early Warning Score (EWS).


Underlättande av vårdpersonalen arbete och bättre patientsäkerhet

Mobillösningarna underlättar och strömlinjeformar vårdpersonalens arbete. Arbetet blir lättare och går snabbare när patientuppgifterna kan dokumenteras och kontrolleras direkt vid patientens sida. Till exempel med hjälp av Medanets Mätvärden och Medicinering förmedlas uppgifterna direkt till journalsystemet utan dubbel dokumentering.

Underlättar och påskyndar vårdarbetet när mätvärden inte behöver dokumenteras någon annanstans.

På Seinäjoki stadssjukhus har man upplevt att applikationen har underlättat utvecklingen av patientsäkerheten. Smidig informationsspridning och data som uppdateras i realtid är viktiga hörnstenar för patientsäkerheten. Till exempel påskyndar Medanets Övervakade patienter och Medanets Kliniska formulär överföring av data som är viktig för patienten till det övriga vårdsteamet. Användarna beskriver Medanets-applikationen som exakt, snabb och lätt att använda.

”Exakt, snabb, data överförs med ett klick.”

”Lätt och snabb att använda, man behöver inte ens räkna poängen själv.”

”Applikationen handleder med våra instruktioner, vi kan vid behov ändra dem i samarbete med Medanets.”

”Uppmätta värden inom samma parametrar överförs till journalsystemet även för ”övrig” användning.”

”Trenderna i mätvärden kan ses i journalsystemet.”

Direkt vid dokumenteringen syns även tidigare mätresultat i applikationen, vårdpersonalen kan jämföra det med det nyligen uppmätta resultatet och se trenden mellan dem båda.


Systematisk bedömning av patientens välbefinnande med EWS

Södra Österbottens välfärdsområde var bland de första som en gång i tiden även införde Medanets funktion EWS (Early Warning Score). Medanets-applikationens funktioner skräddarsys alltid efter kundens önskemål. Utvecklingsförslag från bland annat vårdpersonalen beaktas och uppmärksammas i applikationens funktion. Huvudsaken är att utveckla lösningen så att den fungerar så sömlöst som möjligt med vårdarbetets processer.

Informationsförvaltningen ombads på intensivvårdsavdelningens initiativ att lösa behovet av EWS-dokumentering i takt med ny vårdpraxis. Medanets tekniska lösning kompletterade tidigare införskaffade applikationsdelar på exakt rätt sätt. EWS-funktionens anpassbarhet till de krävda dokumenteringsparametrarna ger rätt stöd till vårdpersonalen och läkarna för att fatta vårdbeslut.

Markku Stenman, datasystemchef