Positiva erfarenheter från Seinäjoki

Positiva erfarenheter från Seinäjoki

Seinäjoki stadssjukhus tog Medanets mobilapp i bruk på alla sina avdelningar i början av sommaren 2020. Appen har fått ett gott mottagande och erfarenheterna har varit goda.

Förhoppningen var att vårdarnas vardag skulle underlättas då appen togs i bruk. Enligt Marita Kojola som är chef för vårdarbetet har förhoppningen blivit verklighet bortsett från små tekniska utmaningar. ”Upplevelsen är att appen underlättar registreringen och att det går åt mindre tid till att registrera uppgifter”, berättar Kojola.

Hur klarade vi oss ens utan Medanets förr?

feedback från en vårdare, Seinäjoki stadssjukhus

Det har varit uppskattat att Medanets lyssnat på användarnas önskemål.

Det har upplevts som positivt att Medanets har tagit emot de önskemål som framförts av användarna, och använt dem för att anpassa appen efter vår användning.

Marita Kojola, chef får vårdarbetet, Seinäjoki stadssjukhus

Mobilapp hjälper till med att utveckla patientsäkerheten

Den viktigaste målsättningen på sjukhuset är att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten inom vårdarbetet. Mobilappen är en del av detta arbete. Smidiga informationsvägar och data som uppdateras i realtid är hörnstenar för patientsäkerheten. ”Användningen av Metanets gör överföringen av uppföljningsuppgifter till journalsystemet snabbare, och informationen blir tillgänglig för läkarna omedelbart i början av ronden. Man har också aktiverat användningen av ID-armband, och patienterna identifieras elektroniskt med hjälp av appen och armbanden”, säger Kojola.

Det är också betydelsefullt för patientsäkerheten och kvaliteten att få en överblick av patientens tidigare mätvärden. På så vis kan man upptäcka om resultatet är i linje med tidigare mätningar eller om en förändring skett. Man kan reagera på förändringar snabbare än förr och således ge patienten den vård som behövs snabbare.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.