Norra Savolax välfärdsområde

Medanets-applikationen testades på Kuopio universitetssjukhus (KYS) år 2017. Tack vare användargruppens positiva respons infördes applikationen på hela KYS campus samt på Varkaus sjukhus. Norra Savolax välfärdsområde införde redan i början flera olika funktioner.

KYS använder Medanets mobillösningar mångsidigt i vårdarbetet. Funktionerna som används är Medanets Mätvärden, EWS, Övervakade patienter och Medicinering. I Varkaus används även Medanets Kliniska formulär.


Mätvärden kan genast användas av vårdpersonalen

KYS övergick till att använda mobilapplikationen för inläsning och dokumentation av patientuppgifter för att göra arbetsflödet smidigare och förbättra patientsäkerheten samt vårdkvaliteten. Tack vare lösningen Mätvärden kan nu hela vårdteamet se patientuppgifterna utan dröjsmål. Vårdpersonalen dokumenterar mätresultaten med mobilapplikationen i journalsystemet direkt vid patientens sida. Lösningen besparar vårdpersonalens tid, minskar felaktig dokumentering och gör att även läkarna har snabb tillgång till informationen.

Utöver vårdpersonalen har även läkare och specialister användning av mobilapplikationen som är avsedd för vårdarbete, eftersom fysiologiska mätvärden direkt kan användas för beslutsfattande.

Päivi Kokkonen, utvecklingschef, Norra Savolax välfärdsområde


EWS och Övervakade patienter påskyndar reaktion på patientens ändrade tillstånd

Medanets-applikationen används omfattande på KYS: varje månad görs cirka 351 000 mobila dokumenteringar, vilket betyder närmare 4 500 timmar besparad tid varje månad. När det finns mer tid för vården och informationen genast är tillgänglig, kan man snabbare reagera på avvikelser i patientens tillstånd och på så sätt ge patienten rätt vård i rätt tid. Till exempel gör Medanets EWS och Övervakade patienter att det blir smidigare att reagera på patientens ändrade tillstånd.

”All implementering kräver funktionell planering och utbildning, så även till exempel införandet av poängsättningen av patientens välbefinnande (EWS-poäng). Det lönar sig inte att prioritera systemet, men det enkla dokumentationssättet motiverar användningen av lösningen”, konstaterar Kokkonen.


Högre nivå av läkemedelssäkerhet

Kuopio universitetssjukhus använder även Medanets mobilapplikation för att säkerställa säker läkemedelsbehandling. Medanets Medicinering ger vårdpersonalen information om rätt läkemedel, dos, tidpunkt, administreringssätt samt patient i smarttelefonen i realtid. Det är fråga om WHO:s ”fem rätt-lista”. Vårdpersonalen identifierar först rätt patient genom att skanna patientarmbandet och därefter säkerställa ”fem rätt-listan”. Administrationen av läkemedelsutdelning gör genast en anteckning i journalsystemet.

Tack vare lösningen Medicinering kan man bedöma läkemedelsbehandlingens effektivitet mer exakt, eftersom läkemedelsutdelningen dokumenteras genast och informationen förmedlas snabbare mellan olika yrkesgrupper.