Tehokasta hoitoa laadusta tinkimättä: Medanets-ratkaisun ROI-laskelma

Tehokasta hoitoa laadusta tinkimättä: Medanets-ratkaisun ROI-laskelma

Blogiartikkeli on julkaistu alun perin 28.08.2019 ja sitä on päivitetty kauttaaltaan 23.11.2021.

Terveydenhuollon organisaatioille ostopäätösten tekeminen on pitkä ja huolellinen prosessi, joka edellyttää strategista suunnittelua – vaikuttaahan lopullinen päätös merkittävästi ammattilaisten työhön ja pyrkimykseen tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa.

Julkisen terveydenhuollon ostopäätöksiin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten hoitotyön lähtökohdat, ratkaisun toimintavarmuus ja toimittajan luotettavuus, työntekijöiden suhtautuminen sekä investoinnin kannattavuus.

Tässä artikkelissa keskitymme investoinnin kannattavuuteen eli käytännössä sen takaisinmaksuaikaan (ROI).

Aikasäästöt ROI-laskelman taustalla

Suuressa osassa sairaaloita on edelleen arkea se, että kun osastolla työskentelevä hoitaja menee potilaan huoneeseen mittaamaan potilaan vointia kuvaavia arvoja, tekemään jonkin riskiarvioinnin tai antamaan lääkkeitä, hän joutuu kirjaamaan kaikki asiat muistiin paperille. Kun hoitaja tämän jälkeen palaa kansliaan tietokoneen ääreen, hän joutuu kirjaamaan samat asiat uudestaan tietokoneella sairaalan potilastietojärjestelmään.

Medanetsin sovelluksen avulla hoitaja voi tunnistaa potilaan sähköisesti, nähdä potilaalle aiemmin kirjatut tiedot sekä kirjata mitatut arvot suoraan potilaan viereltä sairaalan potilastietojärjestelmään. Jo pelkkä Havaintoarvot-toiminnallisuuden käyttäminen tuo merkittäviä aikasäästöjä.

Asiakkaamme ovat kirjaimellisesti kellottaneet, minkä verran säästyy aikaa, kun hoitajan ei tarvitse kirjata tietoja moneen kertaan (ensin kynällä ja paperilla ja sen jälkeen tietokoneella). Useamman asiakkaan tekemät laskelmat Suomessa ja Ruotsissa ovat hyvin linjassa keskenään, ja niiden perusteella bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia kuukaudessa per osasto.

Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiiri (Västra Götalandsregionen) tutki aikasäästöjä neljällä vuodeosastolla, joista kolmella oli käytössä ainoastaan Havaintoarvot-, yhdellä lisäksi EWS-toiminnallisuus. Tulokset puhuvat puolestaan:

  • Jokainen vuodeosasto säästi keskimäärin 70 tuntia kuukaudessa
    • 92,5 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja oli kaksi
    • 138,75 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja oli kolme
    • 185 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja oli neljä
  • Virheelliset kirjaukset vähenivät 75 %
  • Ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla välittömästi kirjauksen jälkeen. Aiemmin viive oli keskimäärin 22–25 minuuttia.
  • Hoitajien työtyytyväisyyden koettiin parantuvan, koska heillä jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Liitännät potilasmonitorijärjestelmiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Acutassa vuonna 2013 tehtyjen aikasäästölaskelmien perusteella Medanetsin Monitoroidut potilaat –toiminnallisuuden todettiin säästävän hoitajan aikaa 17 sekuntia per suure. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.

Medanets-ratkaisun ROI eli takaisinmaksuaika

Laskelmamme on läpinäkyvä: siinä on huomioitu kaikki organisaatiolle koituvat välittömät ja välilliset kustannukset. Haluatko omalle yksiköllesi personoidun ROI-laskelman?

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.