Tehokasta hoitoa laadusta tinkimättä

Terveydenhuollon organisaatioille ostopäätösten tekeminen on usein pitkä ja huolellinen prosessi, joka edellyttää kompleksista strategista suunnittelua – vaikuttaahan lopullinen päätös kuitenkin merkittävästi ammattilaisten työhön tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa.

Julkisen terveydenhuollon ostopäätöksiin vaikuttaa useat eri tekijät: paremman hoidon tarjoaminen, ratkaisun toimintavarmuus ja toimittajan luotettavuus, työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen sekä resurssien optimointi.

Tässä artikkelissa keskitymme resurssien optimointiin, muista tekijöistä ja mobiiliratkaisujen vaikutuksista voit lukea muista blogiartikkeleistamme.

 • Paremman hoidon tarjoaminen
 • Ratkaisun toimintavarmuus ja toimittajan luotettavuus
 • Työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen
 • Resurssien optimointi

Resurssien optimoiminen – Case Mobiilikirjaaminen

Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiiri (Västra Götalandsregionen) testasi ja tutki Medanets-sovelluksen perustoiminnallisuutta eli potilaan havaintoarvojen mobiilikirjaamista vuonna 2017. Tutkimuksen keskeisimmät huomiot, kun havaintoarvot mobiilikirjataan reaaliaikaisesti potilaan vierellä suoraan potilastietojärjestelmään:

 • Jokainen vuodeosasto säästi keskimäärin 70 tuntia kuukaudessa
  • 92,5 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on kaksi
  • 138,75 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on kolme
  • 185 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on neljä
 • Virheelliset kirjaukset vähenivät 74%
 • Ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla välittömästi kirjauksen jälkeen. Aiemmin viive oli keskimäärin 22-25 minuuttia.
 • Hoitajien työtyytyväisyyden koettiin parantuvan, koska heillä jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Kaikki nämä havainnot ovat täysin linjassa Medanetsin kotimaan asiakkaiden tekemien havaintojen kanssa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perusteli Medanets-sovelluksen hankintaa vuonna 2015 ennen kaikkea sillä, että Medanetsin ratkaisun avulla hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa henkilökohtaiseen kanssakäymiseen potilaan kanssa ja tämän on todettu parantavan hoidon laatua.

Liitännät potilasmonitorijärjestelmiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Acutassa vuonna 2013 tehtyjen aikasäästölaskelmien perusteella Medanetsin monitoriliitäntä –toiminnallisuuden todettiin säästävän hoitajan aikaa 17 sekuntia per suure. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.

Mobiilikirjaamisen takaisinmaksuaika

Medanets mobiilikirjaamisen ROI-laskelma

Haluatko omalle yksiköllesi personoidun ROI-laskelman?