Monitoroidut potilaat

Potilasmonitorijärjestelmien tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään, mikä vähentää kirjausvirheitä ja säästää jopa satoja tunteja työaikaa.

Monitoroidut potilaat -toiminnallisuus säästää hoitajan arvokasta työaikaa, kun aikaisemmin manuaalisesti tehty rutiinityö automatisoituu. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla aikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.

Toiminnallisuuden avulla kliiniset havainnot saadaan siirrettyä potilasmonitoreista suoraan potilastietojärjestelmään. Siirto onnistuu joko täysin automaattisesti tai sen jälkeen, kun hoitaja on tarkastanut ja kuitannut siirrettävät tiedot mobiilisovelluksesta. Monitoroidut potilaat -toiminnallisuus on laajasti käytössä esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella: lue heidän kokemuksistaan.

Ratkaisumme tukee Philipsin, GE Healthcaren, Siemens-Drägerin ja Mindrayn keskusvalvontajärjestelmiä sekä Welch-Allynin spotcheck-tyyppisiä liikuteltavia monitoreita. Tiedonsiirtofrekvenssi voidaan määritellä asiakkaan tarpeen mukaan.