Päätöksenteon tuki

Medanets Päätöksenteon tuki antaa ajantasaista, näyttöön perustuvaa tietoa heti hoitotilanteessa parantaen potilaan hoitotuloksia ja vähentäen hoitopoikkeamia.

Medanets Päätöksenteon tuki toimii niin, että dokumentoidut havaintoarvot ja arvioinnit sovitetaan näyttöön perustuviin kliinisiin ohjeisiin ja käyttäjälle esitetään automaattisesti kehotteita päätöstä/toimenpidettä varten. Kaikki tämä tapahtuu suoraan hoitotilanteessa. Näin kliiniset ohjeet ovat paremmin saatavilla ja ymmärrettävämpiä!

Päätöksenteon tuki voidaan yhdistää seuraaviin Medanets-sovelluksen toiminnallisuuksiin:

Klikkaa kuvaa suuremmaksi