Graafit

Graafit-toiminnallisuuden avulla potilaalle kirjattuja havaintoarvoja voidaan tarkastella visuaalisessa muodossa.

Arvojen kehittymistä voidaan tutkia valitulla ajanjaksolla. Esimerkiksi potilaan pulssin ja verenpaineen muutokset edellisen 12 tunnin ajalta saadaan helposti ymmärrettävään muotoon, josta trendi on nähtävissä heti. Myös EWS-pisteytyksen kehittymistä voidaan seurata graafeista. Graafit tulevat osaksi Medanets Havaintoarvojen yhteenvetonäkymää.