Med gode partnerskap kan store ting skje

Medanets’ mobilapp komplementerer de elektroniske helsejournalsystemene. Vi kan kun lykkes ved hjelp av tett samarbeid med systemleverandører. Sammen endrer vi hvordan sykepleiere jobber.

Vi har stor tro på et helseøkosystem der partnere samarbeider for å løse utfordringer innen helsepleie. Det handler om mer enn å skape verdi sammen.

For oss og våre partnere er ingenting umulig. Sammen bidrar vi til å redde liv.


Våre partnere

Oracle Cerner
DIPS
CGI
CGM
PDC Healthcare
PHILIPS
Honeywell
Imprivata