Medanets & Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri käyttää Medanetsin mobiiliratkaisuja sairaanhoitopiirin kaikilla vastuualueilla, yli 46 osastolla. He ovat ottaneet ensimmäisenä suomalaisena erikoissairaanhoidon toimijana käyttöönsä mobiilisovelluksen lääkitystoiminnallisuuden.

Mobiilikirjauksia tehdään kuukaudessa keskimäärin yli 190 000, mikä säästää tuhansia tunteja varsinaiseen hoitotyöhön. Ensimmäiset käyttöönotot tapahtuivat vuosien 2015–2016 aikana.

Tieto kerralla oikeaan paikkaan

Medanets-sovelluksen avulla potilasta hoitava voi kirjata potilaan tiedot älypuhelimella suoraan potilastietojärjestelmään. Myös aikaisemmin kirjatut arvot ovat heti hoitajan käsillä. “Hoitaja näkee aina vastaavan aikaisemman havainnon arvon ennen uuden havaintoarvon kirjaamista. Hoitohenkilö voi todeta muutoksen ja reagoida siihen heti”, kommentoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas.

”Medanetsin ratkaisujen avulla voidaan parantaa hoidon laatua, vapauttaa työaikaa tiedon monikertaisesta käsittelystä sekä vähentää virheellisiä kirjauksia. Tiedot ovat aina ajan tasalla, heti oikeassa paikassa ja myös etäämmältä hoitoon osallistuvien käytettävissä ”, Kortekangas kiittelee.

Medanets on nopeuttanut kirjaamista huomattavasti, ja nyt lääkärinkierrolla kaikki tiedot ovat käytettävissä reaaliaikaisesti. Muutosta työhön tuo se, ettei tarvitse kantaa enää paperinivaskaa, johon kirjata arvoja, eikä miettiä jälkikäteen mihin ne on laittanut. Medanets vähentää huomattavasti kaksoiskirjaamista.

Jarno Uutela, Sairaanhoitaja, Tyks

Lääkitystoiminnallisuus mobiilissa parantaa potilasturvallisuutta

Medanets-sovelluksen lääkitystoiminnallisuuden avulla potilaalle määrättyjen lääkkeiden tarkasteleminen ja antokirjaaminen onnistuu älypuhelimella heti potilashuoneessa.

Lääkitystoiminnallisuus on suunniteltu toimimaan hoitajan tukena ja turvana varmistaen oikeanlaisen lääkehoidon sekä ajantasaisen antokirjauksen lääkitysohjelmaan. Lääkkeenjakokierrolla oikea potilas tunnistetaan skannaamalla potilasranneke ja potilastietojärjestelmästä haetun reaaliaikaisen tiedon perusteella tarkistetaan oikea lääke, annos sekä antotapa ja -ajankohta.

Lääkkeen antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään ja lääkkeiden tupla-antokertoja ei tule, kun ajantasainen tilanne näkyy kaikille. Hoitajan voidessa tarkistaa lääkemääräykset ja aikaisemmat kirjaukset heti potilashuoneessa inhimilliset virheet vähentyvät ja aikaa säästyy potilashoitoon.