Mobiilikirjaaminen – muutos terveydenhuollon prosesseihin

Mobiilikirjaaminen – muutos terveydenhuollon prosesseihin

Maailma muuttuu, niin tavatkin. Terveydenhuoltojärjestelmiemme tulisi tarjota mahdollisimman laadukasta hoitoa nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen. Tähän sisältyy kyky reagoida paremmin terveystarpeisiimme, tekniikan kehitykseen ja järjestelmiemme vaatimiin erityisosaamisiin.

Muutos on näin ollen aika ajoin tarpeen. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä ja se saa hyvin todennäköisesti aikaan myös vastarintaa. Ymmärtämällä muutosta tilanne on kuitenkin helpompi ottaa haltuun ja toteuttaa organisaatiossa. Yksi konkreettinen muutosvaihe, joka on pinnalla nyt, on kirjaamiseen liittyvä ajankäyttö.

Tietokone vie paljon hoitoaikaa

Hoitajat käyttävät suuren osan työstään potilaan tietojen kirjaamiseen. Hoitotyössä vakiintunut tapa tietojen kirjaamiseen on ollut kirjata tiedot ensin käsin potilaan vierellä ja myöhemmin samat tiedot tietokoneella potilastietojärjestelmään. Kiireisen hoitotilanteen sattuessa voi kuitenkin olla, että tiedot ehditään näppäilemään koneelle vasta useamman tunnin päästä, jolloin tieto ei ole enää reaaliaikaista. Lisäksi kirjaamiseen tuo omat haasteensa työpisteiden rauhattomuus ja niiden vähäisyys sekä tietojärjestelmien käyttöongelmat.

”Kiireisen hoitotilanteen sattuessa voi kuitenkin olla, että tiedot ehditään näppäilemään koneelle vasta useamman tunnin päästä, jolloin tieto ei ole enää reaaliaikaista.”

Hoitajat pelkäävätkin tietokoneen käytön vievän liikaa aikaa potilaskontakteilta, minkä lisäksi hoitajat kokevat kirjaamisen olevan turhauttavaa, hermostuttavaa ja sekoittavaa [1]. Pelko ei ole turhaa, sillä Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin mukaan yli puolet hoitajista viettää neljä tuntia vuorosta tietokoneella tehtävään työhön [2]. Sairaanhoitajia on myös haastateltu heidän kirjaamiskokemuksistaan [3]:

”Muistettavaa on paljon. On kirjattava monelle eri kaavakkeelle. Tarkkaan kirjaamiseen ei ole aikaa. Osa jää ajanpuutteen vuoksi kirjaamatta.”

”Kirjaaminen vie todella paljon aikaa. Tietokoneella tulee muutenkin oltua suuri osa päivästä.”

”Tietokoneella menee paljon työaikaa, osastolla potilaan hoitamiseen jää vähemmän aikaa.”

”Siihen kuluu liikaa aikaa, en ehdi olla potilaan kanssa tarpeeksi.”

Haastateltavat sairaanhoitajat kokevat hoitotyön kirjaamisen olevan tärkeä työväline ja merkittävä osa hoitotyötä. Hyvällä tiedonkululla on merkityksensä – sillä tavoin olennaiset asiat siirtyvät hoitajalta toiselle. Kirjaaminen yhtenäistää myös potilaan hoitoa mahdollistaen hoidon jatkuvuuden. [3]

Kirjaaminen mobiiliin

Hyvä uutinen kirjaamisongelmien keskellä on, että nykyteknologian puitteissa kirjaaminen on mahdollista tehdä myös mobiilisti. Potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen onnistuvat näin ollen langattomasti potilaan vierellä älypuhelimen tai älylaitteen avulla suoraan potilastietojärjestelmään.

Enää ei ole välttämätöntä poistua huoneesta tarkastellakseen edellisiä arvoja tai kirjatakseen uusia arvoja. Aikaa jää enemmän oleelliseen, toisin sanoen potilaan hoitoon. Tutkimuksemme mukaan, kun kaksoiskirjaamista ei tehdä, aikaa säästyy jopa yli 180 tuntia kuukaudessa per osasto. Mobiilikirjaamisen avulla tieto on lisäksi reaaliaikaisesti käytössä kaikkien hoitoon osallistuvien kesken eikä tiedonkulku hoitajien välillä tällöin katkea.

Mobiilikirjaamisen hyödyt ovatkin nousemassa tietoisuuteen terveydenhuoltoalalla. Seuraava askel on itse muutosprosessi.

Lähteet:

[1] Kuusisto & Saloniemi 2010: Taidot, asenteet vai tietokoneet? Sähköisen kirjaamisen esteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

[2] Helsingin Sanomat 2016: Kysely: Kolmannes lääkäreistä käyttää yli kuusi tuntia työvuorosta tietokoneisiin

[3] Haapamäki & Hyry 2015: Kirjaamisen kehittyminen sairaanhoitajan työssä

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.