Eväät onnistuneeseen terveydenhuollon mobiilivallankumoukseen

Eväät onnistuneeseen terveydenhuollon mobiilivallankumoukseen

Medanets, Imprivata ja CSIT järjestivät maaliskuussa yhteisen webinaarin, jossa aiheena oli terveydenhuollon mobiilivallankumous. Webinaarissa sairaanhoitajat Jenna Järvinen ja Pomeliina Saarinen Kanta-Hämeen keskussairaalasta kertoivat matkastaan kohti mobiilia terveydenhuoltoa. Tiivistämme webinaarin parhaat palat tähän juttuun.

VOIT KATSOA WEBINAARITALLENTEEN TÄSTÄ

Mobiiliratkaisut muuttavat terveydenhuoltoa pysyvästi myös Suomessa – on vain ajan kysymys, milloin hyväksi havaitut työkalut ovat käytössä jokaisessa suomalaisessa terveydenhuollon yksikössä. Voidaan sanoa, että terveydenhuollossa on käynnissä mobiilivallankumous.

Vanhojen työtapojen ongelmat ratkaistaan mobiilisti

Muistin, kynän ja paperin varaan rakentuvassa työtavassa on ongelmansa. Virheiden mahdollisuus kasvaa ja aikaa kuluu turhaan hallinnolliseen työhön.

Ajalta ennen Medanetsia muistamme kynän ja paperin etsimistä, kaksoiskirjaamista ja välillä jopa väärän potilaan tietoihin kirjaamista. Medanetsista meillä molemmilla on pelkästään positiivisia kokemuksia!

sairaanhoitajat Jenna Järvinen ja Pomeliina Saarinen, Kanta-Hämeen keskussairaala

Hoitajat lisäävät, että mobiiliratkaisun ansiosta tieto on laajemmin saatavilla silloin, kun hoitaja on potilaan luona:

Kun aiempia tietoja näkee kattavasti, potilaan tarpeisiin ja kysymyksiin voi vastata paremmin heti hoitotilanteessa.

Haasteena on ollut myös, että sovelluksia, tunnuksia ja salasanoja on paljon. Tietosuojan ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi kaikista sovelluksista täytyy aina uloskirjautua ja laite lukita. Yhteiskäyttötunnukset on kielletty. Kirjautumisiin kuluu päivittäin paljon aikaa. Tässä Imprivatan kertakirjautumisratkaisu auttaa ratkaisevasti. ”Testikäytön aikana koin Imprivatan kertakirjautumisratkaisun toimivaksi”, kertoo Pomeliina Saarinen.

Pomeliina Saarinen ja Jenna Järvinen työskentelevät Kanta-Hämeen keskussairaalan sisätautien päivystysosastolla, jolla hoidetaan paljon eristyspotilaita. Korona-aikana osasto on toiminut koronapotilaiden osastona. Työhön kuuluu paljon tietojärjestelmiin kirjautumista ja tietojen kirjaamista.

Medanetsista on paljon hyötyä juuri näiden potilaiden hoidossa. Eristyspotilaan huoneeseen viedään muovikalvolla suojattu puhelin, joka pysyy potilaan huoneessa koko eristysjakson ajan. Puhelinta voi käyttää normaalisti kalvosta huolimatta.

Lähtökohtaisesti eristyspotilaan huoneessa on aina muovikalvolla suojattu älypuhelin, jossa on Medanets-sovellus käytössä, koska huoneesta ei voi viedä mitään ulos. Varsinkin näissä tapauksissa Medanets on todella kätevä!  

Pomeliina Saarinen, sairaanhoitaja

Mobiiliratkaisut osana maailman inhimillisintä sairaalaa

Kanta-Hämeeseen ollaan rakentamassa uutta keskussairaalaa, Ahveniston sairaalaa eli Assia. Maailman inhimillisimmässä sairaalassa kaiken lähtökohtana ovat hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Mobiiliratkaisut ovat visiossa vahvasti mukana. Pomeliina Saarisen ja Jenna Järvisen kokemus onkin, että sairaanhoitopiirissä suhtaudutaan avoimin mielin uusiin työkaluihin. Niitä on myös päästy kokeilemaan ja käyttämään käytännön työssä.

Jenna Järvinen kertoo, että Medanets-sovellusta on käytetty myös hoitajien motivoimisessa työhön. Sovellukseen voidaan hankkia lisätoiminnallisuuksia tarpeen ja käyttöasteen mukaan.

Webinaarissa esitettiin myös yleisökysymys mahdollisuudesta käyttää Medanets-sovellusta ammattikorkeakoulun opetuksessa. Lue aiheesta tarkemmin tästä!

Webinaarin järjestäjäkumppanit

Imprivata
Onnistuneelle mobiiliratkaisujen käyttöönotolle on kriittistä varmistaa tietoturvan ja käytettävyyden oikea tasapaino sekä teknologian että käyttäjien näkökulmasta. Imprivata Mobile on Imprivatan digitaalisen identiteetin hallintakokonaisuuteen kuuluva ratkaisu, jolla helpotetaan tuon tasapainon saavuttamista. Ratkaisun avulla yhteiskäyttöisille mobiililaitteille luodaan luotettavat käyttäjäkohtaiset profiilit, joiden avulla käyttäjälle varmistetaan nopea pääsy kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin ja tietoon niin, että käyttäjän vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa.

CSIT Finland Oy
CSIT on keskittynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan tietoturvallisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen pääasiassa terveydenhuollon asiakkaille Suomessa. Asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltujen ohjelmistoratkaisujen lisäksi CSIT toimii Suomessa Imprivatan edustajana.

Medanets
Medanets auttaa terveydenhuollon ammattilaisia parantamaan potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja työtyytyväisyyttä ensiluokkaisten mobiiliratkaisujen ja ihmisläheisen otteen avulla. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty mobiilisovellus helpottaa hoitotyön rutiineja, tukee päätöksentekoa ja jättää aikaa tärkeimmälle: potilaan kohtaamiselle. Potilastietojärjestelmiin integroituva sovellus on käytössä yli 50 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.