Juuri nyt: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pilotoi Medanets-sovelluksen kotikirjaamistoiminnallisuutta

Juuri nyt: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pilotoi Medanets-sovelluksen kotikirjaamistoiminnallisuutta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) pilotoi Medanets-ratkaisua erikoissairaanhoitoa vaativien kotipotilaiden hoidossa.

VSSHP hyödyntää alueen sairaaloissa käytössä olevaa Medanets-käyttöympäristöä hemodialyysipotilaiden kotona tekemiin kirjauksiin. Pilotissa on mukana viisi kotipotilasta, joista kolme on jo aloittanut ratkaisun käytön. Hoitohenkilökunta ja sairaanhoitopiirin suunnittelija ovat kouluttaneet ratkaisun käytön kotipotilaille henkilökohtaisesti. Koulutuksessa potilaat saavat mobiilipäätelaitteen ja kirjalliset käyttöohjeet mukaansa. Opetustilanteissa saatu välitön palaute on tuonut esiin ratkaisun helppouden mobiilikirjaamisen vähentäessä papereiden pyörittelyä.

Potilaille on lainattu kotiin päätelaite, josta yhteys sairaalaympäristöön on suojattu. Potilas kirjaa omat mittaustuloksensa, jotka välittyvät VSSHP:n Medanets-palvelimelle ja edelleen Uranuksen hoitotaulukkoon nykyistä integraatiorajapintaa hyödyntäen. Potilaan tekemät kirjaukset merkitään hoitotaulukkoon omalle välilehdelle, jotta ne erottuvat hoitajan tekemistä mittauksista. Potilas pystyy tarkastelemaan vain hänelle itselleen kirjattuja arvoja ja näkemään dialyysiosaston henkilökunnan hänelle määrittelemiä ohjeita dialyysilaitteen käytöstä.

Lääkärit ja hoitajat ovat mielissään pilotista, sillä potilaan kirjaamat tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten tarkasteltavana.

– Riitta Danielsson-Ojala, Suunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.