Keuhkoahtaumapotilaiden oma NEWS-laskentamalli mobiilissa

Keuhkoahtaumapotilaiden oma NEWS-laskentamalli mobiilissa

Turun yliopistollisessa sairaalassa keuhkoahtauma- eli COPD-potilaiden NEWS-laskenta tehdään mobiilisovelluksella, kyseiselle potilasryhmälle räätälöidyllä laskentamallilla.

Early Warning Score -pisteytysjärjestelmän avulla arvioidaan, kuinka suuri riski potilaalla on peruselintoimintojen häiriöihin. Sen avulla voidaan havaita ajoissa esimerkiksi sydäntapahtuman tai muun vakavan komplikaation ennusmerkit. Pisteytysjärjestelmästä käytetään myös nimitystä NEWS (National Early Warning Score). Medanetsin EWS-toiminnallisuuden avulla laskenta voidaan tehdä mobiililaitteen avulla haluttua laskentamallia käyttäen. Laskentamalleja on erilaisia eri potilasryhmille, kuten lapsipotilaille, raskaana oleville sekä keuhkoahtaumapotilaille.

Räätälöity laskentamalli liikahapetuksen välttämiseksi

EWS-laskennan tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa potilaan happisaturaatioarvo ja lisähapen käyttö. Alhaisesta happisaturaatiosta ja lisähapen käytöstä tulee korkeampi tulos, joka laukaisee herkästi hoitoprotokollan. Keuhkoahtaumapotilaiden saturaatiotaso on kuitenkin jatkuvasti keuhkoahtaumaa sairastamattomien saturaatiotasoa matalammalla, ja tavanomainen EWS-laskentakaava saattaakin antaa potilaalle korkeat pisteet turhan herkästi.

”Alhaisen saturaatiotason vuoksi korkeat EWS-pisteet saaneita COPD-potilaita saatetaan liikahapettaa. Hapetuksen seurauksena hengitys saattaa laiskistua ja elimistöön kertyä hiilidioksidia, jonka seurauksena potilaan tajunta saattaa heikentyä. Tämän vuoksi on tärkeää, että heille käytetään omaa laskentakaavaa,” kertoo sairaanhoitaja Iiris Salo Tyksin keuhko-osastolta.

Laskentaa tehdään aktiivisemmin ja potilaan tilan muutoksiin voidaan reagoida nopeammin

Medanets-sovelluksen EWS-toiminnallisuus on ollut Iiris Salon osastolla käytössä huhtikuusta 2020 alkaen. Ennen mobiilitoiminnallisuuden käyttöönottoa EWS-laskentaa tehtiin manuaalisesti. COPD-potilaiden pisteet laskettiin silloinkin eri kaavalla kuin muiden potilaiden. Laskentaa ei kuitenkaan tehty rutiininomaisesti kaikille potilaille, vaan ainoastaan keuhkovalvonnassa oleville, huonovointisemmille sekä potilaille, joiden tilasta hoitajalla heräsi erityinen huoli.

Aiemmin käyttämämme laskentataulukko oli hiukan epäselvä ja laskemiseen piti keskittyä tarkasti. Mobiilisovelluksen myötä laskeminen on helpottunut. Arvot saa nopeasti syötettyä sovellukseen, joka laskee pisteytyksen automaattisesti. Tämän myötä laskentaa on alettu tehdä aktiivisemmin.

Iiris Salo, sairaanhoitaja, keuhko-osasto 1, Tyks

Laskennan päätteeksi mobiilisovellus antaa hoitajalle potilaan saaman pistemäärän mukaiset toimintaohjeet. Tieto laskennan tuloksesta tallentuu automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään. Näin tieto potilaan tilasta saadaan reaaliaikaisesti. Korkeisiin pistemääriin ja potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida välittömästi. Ääritilanteessa tämä saattaa pelastaa potilaan hengen.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.