Mobiilisti käytettävä riskipisteytysjärjestelmä auttaa tunnistamaan voinniltaan heikkenevät potilaat ajoissa Pirkanmaalla

Mobiilisti käytettävä riskipisteytysjärjestelmä auttaa tunnistamaan voinniltaan heikkenevät potilaat ajoissa Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Early Warning Score -riskipisteytyksen mobiilikirjausmäärät ovat kasvaneet lähes 50% verrattuna viime vuoteen. Tämä tarkoittaa, että yhä enenevälle määrälle potilaita määritellään riskiluokitus, jonka avulla kriittisesti sairaat pystytään tunnistamaan heti.

NEWS (National Early Warning Score) on Isossa-Britanniassa kehitetty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä. Järjestelmä perustuu periaatteeseen, että potilaan tilan heikkeneminen voidaan havaita peruselintoimintojen (hengitystiheys, happisaturaatio, lämpötila, systolinen verenpaine, syke ja tajunnan taso) muutoksista. Kriteeristö ohjaa hoitajaa potilaan tarkkailun lisäämisestä tai ottamaan tarvittaessa yhteyttä päivystävään lääkäriin, sekä muutoksen ollessa merkittävä myös MET (Medical Emergency Team) –ryhmään.

NEWS rantautui Suomeen laajemmin keväällä 2018, kun Sairaanhoitajaliiton ja Suomen Lääkäriliiton työryhmä laati Suomeen kansallisen suosituksen kyseisen pisteytysjärjestelmän käytöstä. Tampereen yliopistollinen sairaala oli yksi ensimmäisistä järjestelmää käyttävistä sairaaloista aloittaessaan sen käytön vuonna 2017. Samana vuonna he siirsivät riskipisteytyksen toteutuksen mobiiliin.

Systemaattinen potilaan tilan arviointi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkäri Joonas Tirkkonen kertoo, että NEWS-kriteeristö on osa nykyaikaista potilaan voinnin kokonaisvaltaista seurantaa, ja Medanets-mobiilisovellus yksinkertaistaa jatkuvan seurannan toteuttamista osastoilla.

Anniina Reinikainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoitaja, vahvistaa myös omalta osaltaan, että NEWS-pisteiden kirjaaminen mobiililaitteen avulla on helpottanut hoitajien työtä huomattavasti:

Mobiiliratkaisu laskee pisteet, esittää toimintaohjeen ja opastaa milloin seuraavat NEWS-pisteet tulisi laskea. Pisteet kirjataan potilaan vierellä ja hoitaja näkee heti elintoimintojen trendit sekä sen mistä pisteet koostuvat. Trendin poikkeavuus auttaa ennakoimaan potilaan voinnin huononemista ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet heti pisteiden kirjaamisen yhteydessä.

NEWS-riskipisteytysjärjestelmä on tänä päivänä käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laajuisesti ja mobiilisti sitä käytetään jo 45 osastolla. Lasten tarpeisiin räätälöity malli (Pediatric EWS eli PEWS) otetiin Tampereen uudessa lastensairaalassa käyttöön syksyllä 2019, osana heidän toiminnankehittämistyötään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tekee Medanets-sovelluksella kuukausittain yli 16 000 NEWS-riskipistearviota. Vertailuarvona sairaanhoitopiirin alueella hoidetaan kuukausitasolla noin 17 400 potilasta [1]. Ohjeistuksena on, että NEWS-pisteytys lasketaan potilaalle vähintään kerran vuorossa ja kriittisimmille potilaille useamminkin.

Haittatapahtumien estäminen

Suurin osa sairaalansisäisistä haittatapahtumista on estettävissä, mikäli potilaan vitaaliarvoja seurataan ja niissä tapahtuviin muutoksiin reagoidaan ajoissa [2]. Tutkimusten [3] mukaan peruselintoimintojen kriittisten muutosten havaitseminen ajoissa vähentää jopa sairaalakuolleisuutta.

Systemaattinen riskipisteytyksen toteuttaminen vähentää myös pakotettuja potilassiirtoja teholle, kun potilaan tilan heikentyminen havaitaan ajoissa. Tehohoidon kustannus on arviolta 3000€/vrk [4], mikä on yleisin hoitokustannuksia nostava tekijä.

Lähteet:

[1] Tampereen yliopistollisen sairaalan WWW-sivusto. https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/toiminta_ja_talous/Tilastotietoa

[2] Berlot G, Pangher A, Petrucci L, Bussani R, Lucangelo U. Anticipating events of in-hospital cardiac arrest. Eur J Emerg Med. 2004;11:24–8.

[3] Schmidt PE , Meredith P , Prytherch DR , et al . Impact of introducing an electronic physiological surveillance system on hospital mortality. BMJ Qual Saf 2015;24:10–20.

[4] Karlsson S, Ala-Kokko T, Pettilä V, Tallgren M ja Valtonen M. 2017. Tehohoito-opas. 5. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.