Soite laajensi Medanets-ratkaisun käyttöä 

Soite laajensi Medanets-ratkaisun käyttöä 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on laajentanut Medanets-ratkaisun käyttöä lasten päivystykseen ja -osastolle, Kannuksen ja Tunkkarin yleislääketieteen osastoille sekä Kokkolan kotisairaalaan. Lisäksi Soite hankki Admin UI -raportointityökalun koko alueelleen. Ennestään Medanets on ollut käytössä useilla keskussairaalan osastoilla.  

Kaikissa mainituissa yksiköissä otettiin käyttöön Medanets Havaintoarvot. Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan lasten puolelle käyttöön tuli lisäksi Monitoroidut potilaat. Kotisairaalassa käyttöönotto toteutettiin syys-lokakuun taitteessa 2022, muissa yksiköissä marraskuussa.  

Medanets sujuvoittaa kirjaamista kotisairaalassa 

Kokkolan kotisairaalassa on 10 vakituista työntekijää, joilla kaikilla on Medanets-sovelluksella varustettu älypuhelin käytössään. Laitteita riittää myös sijaisille, ja laitteiden riittävä määrä onkin ollut käyttöönoton onnistumisen kannalta ratkaiseva asia. Kotisairaalan palveluesimies Maija Luoto kertoo, että käyttöönottoprosessi sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Alun pienet tekniset haasteet saatiin ratkaistua nopeasti.  

Kotisairaala tekee keskimäärin 450–500 käyntiä noin 50–60 potilaalle kuukaudessa. Medanets-sovelluksen käyttö on sujuvoittanut vitaaliarvojen kirjaamista. ”Ennen arvot kirjattiin potilaan luona paperille ja vasta päivän päätteeksi toimistolla potilastietojärjestelmään, sillä kannettavan tietokoneen käyttöä emme kokeneet työtä helpottavaksi. Kokeilimme sitä kyllä, mutta tietoyhteyksien ja moninaisten kirjautumisten kanssa oli ongelmia. Nyt Medanetsin avulla arvojen kirjaaminen onnistuu reaaliaikaisesti, mikä tuo prosessiin varmuutta ja sujuvuutta”, sanoo Luoto.  

Myös työntekijät ovat tykänneet sovelluksesta. ”Älypuhelinsovelluksen käyttö on tulevaisuutta. Ei kukaan ole moittinut. Tavoitteena meillä on päästä kokonaan eroon paperista”, Luoto kertoo.  

Medanets Havaintoarvojen lisäksi kotisairaalaan hankittiin myös Early Warning Score, mutta sen varsinainen käyttöönotto toteutuu myöhemmässä vaiheessa. NEWS-pisteytys ei ole ollut kotisairaalan käytössä aikaisemmin missään muodossa, joten kyseessä on kokonaan uusi prosessi, jonka toteuttamistavasta keskustellaan vielä kotisairaalan lääkärin kanssa. 

Lasten osaston työntekijöiltä hyvää palautetta heti alussa 

Myös lasten päivystyksessä ja -osastolla toivottiin Medanetsin helpottavan kirjaamista ja vähentävän muistilappujen käyttöä. ”Toivomme, että Medanets säästää kirjaamiseen käytettävää aikaa ja lisää potilaan luona vietettyä aikaa”, kertoo vastaava osastonhoitaja ja vastuualuejohtaja Kaisa Vapola.  

Medanetsin käyttö ei ole vielä täysin vakiintunut työtavaksi, vaikka ajoittain kirjauksia tehdään Medanets-sovelluksen kautta paljonkin. ”Käyttöönottoprosessi ja koulutukset sujuivat hyvin Medanetsin puolelta. Työntekijöiltä tuli hyvää palautetta Medanetsista heti käyttöönoton jälkeen”, Vapola sanoo.  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.