Katkeamaton lääkehoitoprosessi – viiden oikean varmistaminen sähköisesti

Katkeamaton lääkehoitoprosessi – viiden oikean varmistaminen sähköisesti

Blogiartikkeli on julkaistu alun perin 17.05.2018 ja sitä on päivitetty kauttaaltaan 1.11.2022.

Viisi oikeaa – oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea aika ja oikea antoreitti. Tutkimukset1 osoittavat, että lääkitysvirheitä voidaan vähentää hyödyntämällä katkeamatonta lääkehoitoprosessia ja varmistamalla viisi oikeaa sähköisesti.

Virheellinen lääkehoito on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista haittatapahtumien ja potilasvahinkojen aiheuttajista ja yleinen syy sairaalakuolleisuuteen. Yli puolet lääkitysvirheistä tehdään lääkkeen antovaiheessa.2 Lääkitysvirheitä voi aiheuttaa esimerkiksi huolimattomuus, väsymys tai puutteellinen farmakologinen tieto.

Katkeamaton lääkehoitoprosessi tukee oikean potilaan, lääkkeen ja määräyksen ristiintarkistusta hoitotilanteessa käytettävän digitaalisen teknologian avulla.

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa lääkkeiden jakeluketju (määräminen, käsittely, jakaminen ja antaminen) on sähköinen ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu. Ketjussa ei ole kohtia, joissa tieto siirtyy paperin välityksellä.

Katkeamaton lääkehoitoprosessi vaatii toteutuakseen integroitujen ratkaisujen ja teknologioiden ekosysteemin. Prosessin perimmäisenä tavoitteena on poistaa informaatiokatkokset ja minimoida inhimilliset virheet.

Katkematon lääkehoitoprosessi voidaan saavuttaa integroimalla järjestelmät saumattomasti toisiinsa.”

1.)    Potilastietojärjestelmä

Lääkitys määrätään sähköisesti ja rakenteisessa muodossa. Käsinkirjoitetut reseptit poistuvat ja yleiset epäselvästä käsialasta johtuvat virheet vähenevät. Kliinikko saa myös lääkettä määrätessään heti tiedon potilaan mahdollisista allergioista ja muista turvallisuustekijöistä.

2.)    Apteekkijärjestelmä

Apteekin sähköisesti vastaanottamat määräykset tarkistetaan automaattisesti turvallisuustekijöistä, vasta-aiheista ja sopivasta annoksesta. Lisäksi sairaala-apteekin tekemät varaston tilanteen mukaan jaetut korvaavat lääkkeet tallennetaan potilastietojärjestelmään ja antovaiheessa nähdään juuri oikea kauppanimi lääkkeelle.

3.)    Älylääkekaappi

Älylääkekaappi ohjaa hoitajaa jakamaan potilaalle oikean lääkkeen. Lääke dokumentoidaan viivakoodin avulla ja suljetaan annospussiin koneellisesti.

4.)    Mobiiliratkaisu

Sähköisesti tunnistettu hoitaja tarkastaa lääkkeen, potilaan sekä antoaikataulun yhteensopivuuden skannaamalla potilasrannekkeen ja lääkeannospussin. Lääkkeen antokirjauksesta jää välittömästi merkintä potilastietojärjestelmän lääkitysohjelmaan.

Lähteet:

1. Truitt et al. (2016). Effect of the Implementation of Barcode Technology and an Electronic Medication Administration Record on Adverse Drug Events. Hosp Pharm.

2. 2. Elliott et al. (2021). Economic analysis of the prevalence and clinical and economic burden of medication error in England.BMJ Qual Saf.


Lataa 15-sivuinen ytimekäs e-kirja, joka kokoaa yhteen faktoja ja lukuja lääkitysvirheistä sekä kuvaa katkeamatonta lääkehoitoprosessia.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.