Oavbruten läkemedelsbehandling: elektronisk verifiering av fem rätt

Oavbruten läkemedelsbehandling: elektronisk verifiering av fem rätt

Det här blogginlägget publicerades 17.5.2018 och uppdaterades grundligt 1.11.2022.

Fem rätt – rätt patient, rätt medicin, rätt dos, rätt tid och rätt administreringsväg. Undersökningar1 visar att risken för medicineringsfel kan minskas genom en oavbruten läkemedelsbehandling och elektronisk verifiering av ”fem rätt”.

Medicineringsfel är en av världens främsta orsaker till biverkningar och patientskador och en vanlig orsak till sjukhusdödlighet. Över hälften av medicineringsfelen uppstår när läkemedel administreras.2 Medicineringsfel kan exempelvis orsakas av slarv, trötthet eller otillräcklig farmakologisk information.

En oavbruten läkemedelsbehandling möjliggör med hjälp av digital teknik en dubbelkontroll av patienten, läkemedlet och receptet.

Implementera en säker medicineringsprocess

I en oavbruten läkemedelsbehandling är hela medicineringscykeln (recept, hantering, dispensering och administrering) så elektronisk och automatiserad som möjligt. Data överförs aldrig till papper.

För att uppnå önskat arbetsflöde i den oavbrutna läkemedelsbehandlingen krävs ofta ett ekosystem av integrerade lösningar och tekniker som fungerar tillsammans. Det slutliga målet är att eliminera avbrott i informationsflödet och minimera risken för mänskliga fel.

En oavbruten läkemedelsbehandling kan uppnås genom smidiga integrationer mellan olika system.”

1.)   Elektroniskt journalsystem

Läkemedel ordineras elektroniskt i ett strukturerat format. Handskrivna recept elimineras och antalet fel som orsakas av felaktig tolkning av oläslig handstil minimeras. Läkaren får också information om säkerhetsfaktorer, såsom om patientens eventuella allergier direkt när läkemedlet ordineras.

2.)  Apotekssystem

Systemet kontrollerar automatiskt det elektroniska receptet för säkerhetsfaktorer, kontraindikationer och lämplig dosering. Ett utbytt läkemedel som dispenseras sparas också i den elektroniska journalsystemen och vid administreringsskedet visas exakt rätt varumärkesnamn för läkemedlet.

3.)   Automatiskt dispenseringsskåp

Det automatiska dispenseringsskåpet ger sjuksköterskan vägledning i att dispensera rätt läkemedel till rätt patient. Den streckkodsförsedda läkemedelsförpackningen dokumenteras och maskinförsluts i dospåsar.

4.)   Mobil lösning

En elektroniskt identifierad sjukskötare kontrollerar läkemedlets kompatibilitet, dos, tid och administreringsväg samt patienten genom att skanna patientens armband och dospåsen. En post för varje administrerat läkemedel sparas genast i den elektroniska journalsystemen.

Källör:

1. Truitt et al. (2016). Effect of the Implementation of Barcode Technology and an Electronic Medication Administration Record on Adverse Drug Events. Hosp Pharm.

2. Elliott et al. (2021). Economic analysis of the prevalence and clinical and economic burden of medication error in England.BMJ Qual Saf.


Ladda ner en kortfattad e-bok på 15 sidor som innehåller en sammanfattning av fakta och siffror om fel vid läkemedelsadministrering samt en beskrivning av den oavbrutna läkemedelsbehandlingen.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.