Snart kan Medanets-appen användas även i vården av patienter inom öppenvården

Snart kan Medanets-appen användas även i vården av patienter inom öppenvården

Hittills har Medanets-appen framför allt använts som stöd i vården av patienter som är inskrivna på sjukhus. Detta håller nu på att förändras och framöver kommer appen även att kunna användas i vården av patienter inom öppenvården.

Antalet patienter inom öppenvården ökar, behovet av mobillösningar har identifierats

Antalet patienter inom öppenvården ökar. Flera av våra kunder både i Finland och utomlands har noterat att det finns ett behov av mobillösningar även inom öppenvården.

Patienter inom öppenvården är inte inskrivna vid ett sjukhus eller en avdelning på en vårdcentral. Dagens Medanets-app visar endast patienter som är inskrivna i journalsystemet. Med tanke på den rörliga vården skulle det vara effektivt om det gick att bläddra i patientens behandlingshistorik och dokumentera ny information med en smartphone även i vårdsituationer inom öppenvården.

Oinskrivna patienter kan till exempel vara:

  • en långvårdspatient som sköts hemma
  • en patient som bokat tid på en poliklinik
  • en patient som kommit till akutmottagningen

Flera olika identifieringssätt

En patient som inte ännu är inskriven i journalsystemet kommer snart att kunna identifieras med Medanets-appen. Det finns flera identifieringssätt:

  • FPA-kort (sjukförsäkringskort)
  • körkort
  • ID-kort
  • personnummer (manuell sökning)

Appen identifierar patienter som är under vård av sjukhusdistriktet i fråga. Patientens uppgifter söks med Medanets-appen en gång och raderas, till exempel inom ett dygn. Om patienten skrivs in på ett sjukhus under öppenvården uppdateras informationen även i Medanets. I båda fallen sparas de patientuppgifter som dokumenterats med appen direkt i det journalsystem som används.

Tekniskt kommer det nya arbetsflödet att genomföras med hjälp av FHIR-gränssnitt.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.