Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloitti Medanetsin mobiiliratkaisujen käytön syksyllä 2017. Medanets voitti sopimuksen julkisen kilpailutuksen kautta. Päijät-Hämeessä Medanets-sovellus on käytössä 26 osastolla. Käytössä on Medanets Havaintoarvot, Monitoroidut potilaat, Early Warning Score sekä Riskiarviointimittarit.


Havaintoarvojen kirjaaminen ja EWS-pisteytys potilaan vierellä

Potilaasta mitatut suureet kirjataan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella mobiilisti. Havaintoarvojen kirjaaminen tapahtuu potilaan vierellä, ja tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Samoin Early Warning Score (EWS) -pisteytys voidaan tehdä hoitotilanteen yhteydessä potilaan läsnäollessa. Myös aikaisempia kirjauksia pystytään selaamaan mobiililaitteella poistumatta huoneesta.


Monitoroidut potilaat -toiminnallisuus vähentää dokumentointivirheitä

Monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla potilasmonitorijärjestelmien tiedot voidaan siirtää langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään, joko automaattisesti tai hoitajan kuittauksella. Tällä tavoin vähennetään dokumentointivirheitä ja karsitaan kaksoiskirjaamisia. Potilasmonitoriliitäntöjä on noin 150.


Riskiarviointimittarit ahkerassa käytössä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella hyödynnetään Riskiarviointimittarit-toiminnallisuutta muun muassa alkoholin liikakäytön aiheuttamien terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä. Alkoholin ja muiden päihteiden liikakäyttöön liittyvät inhimilliset haitat sekä taloudelliset kustannukset ovat herättäneet alueella huolta, ja siksi käyttöön on haluttu uusia päihdetyötä helpottavia työkaluja. Yksi näistä on mobiilissa toimiva AUDIT-C-seula.

Perinteisesti paperilla hoidettu kysely tehdään Päijät-Hämeessä Medanets-sovelluksen avulla mobiilisti. Asiakkaan toiveesta Medanets kehitti sovellukseen myös AUDIT-C:tä tukevan mini-interventio-toiminnon. Mini-interventio on 10–15 minuutin lyhytneuvonta, joka suoritetaan korkeat riskipisteet saaneelle potilaalle tarvittaessa. Mini-interventio kuitataan tehdyksi Medanets-sovelluksella.

Riskiarviointimittarit ovat tärkeässä roolissa myös geriatrisella vuodeosastolla Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa. Ratkaisun avulla geriatristen potilaiden kokonaistavaltaisen toimintakyvyn arviointi on helpottunut ja nopeutunut. Medanets-sovellus on osa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen digistrategiaa ja tulokset ovat olleet toivottuja. Potilaan vierellä vietetty aika on lisääntynyt ja moniammatillinen työ tehostunut.

Muita Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käytössä olevia riskimittareita ovat AUDIT-C:n lisäksi BRADEN, FRAT, NRS2002, CAM, MNA, BDI21, AUDIT65 ja GDS30.

Medanets-sovellus on koettu Päijät-Hämeen hyvinvointialueella helppokäyttöiseksi ja selkeäksi. Sovelluksen avulla päihdetyöhön on tullut lisää systemaattisuutta ja rakenteisuutta.