Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloitti Medanetsin mobiiliratkaisujen käytön syksyllä 2017. Medanets voitti sopimuksen julkisen kilpailutuksen kautta. Päijät-Hämeessä Medanets-sovellus on käytössä 26 osastolla.

Kiitos! Tämä on ollut erityisen hallittu ja onnistunut käyttöönotto!

Tiina Peltonen, ICT-palvelupäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Havaintoarvojen kirjaaminen ja EWS-pisteytys potilaan vierellä

Potilaasta mitatut suureet kirjataan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella mobiilisti. Havaintoarvojen kirjaaminen tapahtuu potilaan vierellä, ja tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Samoin Early Warning Score (EWS) -pisteytys voidaan tehdä hoitotilanteen yhteydessä potilaan läsnäollessa. Myös aikaisempia kirjauksia pystytään selaamaan mobiililaitteella poistumatta huoneesta.

Meillä on nyt työkalu, joka vakiintuessaan sujuvoittaa työtä ja edistää potilasturvallisuutta.

Pirjo Orre, Hallintoylihoitaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Monitoroidut potilaat -toiminnallisuus vähentää dokumentointivirheitä

Monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla potilasmonitorijärjestelmien tiedot voidaan siirtää langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään, joko automaattisesti tai hoitajan kuittauksella. Tällä tavoin vähennetään dokumentointivirheitä ja karsitaan kaksoiskirjaamisia. Potilasmonitoriliitäntöjä on noin 150.