Hoitotyötä tuetaan ja tehostetaan mobiiliratkaisuilla – tarve korostunut poikkeusoloissa

Hoitotyötä tuetaan ja tehostetaan mobiiliratkaisuilla – tarve korostunut poikkeusoloissa

Koronaviruksen vuoksi terveydenhuolto on koetuksella: hoidontarve kasvaa, mutta samaan aikaan hoitoresurssit ovat rajalliset. Nyt jos koskaan hoitohenkilökunnan työtä ja ennakoivaa potilashoitoa tukevat toimet tulevat tarpeeseen.

Tietotyökuormituksen vähentäminen

Jo vuosia on uutisoitu, kuinka tietotyö vie erikoissairaanhoidon ammattilaisten työajasta jopa puolet. Tiukassa hoitajatilanteessa on tärkeää, että aika ei valu hukkaan, vaan kohdistuu suoraan varsinaiseen potilastyöhön. Ongelman ratkaisemiseksi useat suomalaiset sairaalat ovat alkaneet helpottaa tietotyön aiheuttamaa kuormitusta suorittamalla yhä useampia aikaisemmin tietokonetta tai kynää ja paperia vaatineita töitä älypuhelimen avulla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on yksi suomalaisista terveydenhuoltopalvelujen tarjoajista, joka hyödyntää mobiiliratkaisuja kaikilla vastuualueillaan.

Olemme käyttäneet hoitotyöhön tarkoitettua Medanets-sovellusta vuodesta 2015 lähtien, emmekä luopuisi siitä enää.”

Ville Jalo, suunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalvelut

”Mobiiliratkaisu on selkeästi vapauttanut hoitotyöntekijöiden aikaa potilaan kohtaamiseen sekä mahdollistanut hoitotietojen dokumentoinnin yhdessä potilaan kanssa. Ratkaisu on lisäksi tuonut tärkeät potilaan voinnista kertovat tiedot nopeammin eri ammattiryhmien käyttöön. Tieto välittyy potilastietojärjestelmään välittömästi, eikä jää muistiinpanoihin odottamaan tiedon manuaalista tallentamista”, kertoo suunnittelija Ville Jalo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalveluista.

Kun tietotyö ei sido hoitajaa tietokoneen äärelle, potilaan tilaa pystytään seuraamaan henkilökohtaisemmin. Hoitotyön mobiiliratkaisujen toimittaja Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta kertoo, että useissa heidän asiakassairaaloissaan toteutettujen tutkimusten mukaan hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu keskimäärin 100 tuntia per osasto joka kuukausi, kun potilaan vointia kuvaavat havainnot ja mittaustulokset kirjataan älypuhelimella tietokoneen sijaan. Poikkeusoloissa aikasäästö voi mahdollistaa jopa tavallista isomman potilasmäärän hoitamisen.

Selkeä ja nopea kokonaiskuva potilaan voinnista

Hoitotyössä hyödynnettävien mobiiliratkaisujen avulla koko hoitotiimi pystyy seuraamaan potilaan vointia reaaliaikaisesti paikasta riippumatta – viimeisimmät mittaustulokset, riskipisteet ja COVID-19 -tilanne aina mukana. Tämä nopeuttaa potilaan tilassa tapahtuneiden muutosten havaitsemista ja niihin reagoimista.

Potilasmäärien kasvaessa ja sairaaloiden täyttyessä on entistäkin tärkeämpää saada selkeä ja nopea kokonaiskuva osastoilla olevien potilaiden voinnista. Ennakoivilla toimenpiteillä kun pystytään pelastamaan henkiä.

Poikkeusaika vauhditti osaltaan päätöstämme laajentaa mobiiliratkaisujen käyttöä.

Ville Jalo, suunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalvelut

”Nyt käytössämme oleva kokonaisuus kattaa myös potilaan voinnin systemaattisen arvioinnin EWS-riskipisteytysjärjestelmää hyödyntäen. Koemme siitä olevan suurta apua niin koronapotilaiden kuin myös muidenkin potilasryhmien hoidossa. Näin pystymme tunnistamaan potilaan voinnin muutokset entistäkin paremmin sekä reagoimaan niihin varhaisemmassa vaiheessa”, kertoo Jalo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä näyttöön perustuvia ohjeistuksia pystytään näin ollen välittämään nyt älypuhelimen kautta potilasta hoitavalle hoitajalle. Ohjeistukset tukevat päätöksentekoa ja opastavat käyttäjää tilanteessa eteenpäin. Hektisessä sairaalaympäristössä hoitajan huomion on oltava monessa asiassa yhtä aikaa, jolloin heti hoitotapahtuman yhteydessä sovelluksen kautta saatu heräte kuten ”potilaan riskiluokka on korkea, konsultoi lääkäriä jatkotoimista” voi tulla tarpeeseen.

Mobiilitarpeet kovassa nousussa

Suomessa hoitotyön mobiiliratkaisut ovat yleistyneet 2010-luvulta lähtien. Tänä päivänä yleisemmin käytettyä ratkaisua, Medanets-sovellusta, käytetään aktiivisesti osana hoitotyötä jo yli 30 suomalaisessa sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä. 2018 kyseisen sovelluksen käyttö laajeni Göteborgin alueelle Ruotsiin.

Koronavirustilanteen myötä useat terveydenhuollon organisaatiot ovat havahtuneet mobiilitarpeeseen. Hoitokapasiteettia pyritään kasvattamaan kaikin mahdollisin keinoin. Myös Pohjois-Norjassa sijaitseva Nordlandin sairaala teki suomalaiselle hoitotyön mobiiliratkaisujen toimittajalle Medanetsille maaliskuun 2020 aikana kiireellisen tilauksen: koronavirustilanteen vuoksi sovellus tarvitaan hoitajien käyttöön mahdollisimman nopeasti. Mobiiliratkaisujen luonteen takia sairaala pystyi käyttöönottamaan sovelluksen täysin etänä, jolloin vältyttiin turhilta infektioriskeiltä.

Isoimpina hoitotyön mobiiliratkaisujen hyötyinä, erityisesti näin pandemian aikana, koetaan:

  • potilastiedon reaaliaikaisuus,
  • etäämmältä hoitoon osallistuvien ammattilaisten pääsy tietoihin,
  • vähentynyt aika tiedon moninkertaisessa käsittelyssä,
  • selkeät näyttöön perustuvat ohjeistukset ja
  • älypuhelimien mahdollistamat hygieenisemmät toimintatavat (infektiopotilaan huoneeseen ei tarvitse viedä papereita ja infektiohuoneessa vietettyä aikaa pystytään lyhentämään).

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.