Medanets-sovellus auttaa standardisoimaan hoitotyön kulkua 

Medanets-sovellus auttaa standardisoimaan hoitotyön kulkua 

Toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava mobiilityökalu yhtenäistää työtapoja ja auttaa varmistamaan tasalaatuisen hoidon.  

Tasalaatuisen hoidon tarjoaminen kaikille potilaille on yksi terveydenhuollon organisaatioiden tärkeimmistä laatukriteereistä. Hoidon laatuun ei saisi tulla poikkeamia, vaikka potilaita hoidetaan eri paikoissa ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemus- ja osaamistaso vaihtelevat. Jotta tasalaatuisuus voidaan varmistaa, toimintatapojen on oltava yhtenäisiä – tämä on totta niin kotiin vietävistä kuin sairaalatasoisista palveluista puhuttaessa. 

Työntekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen näyttöön perustuviin toimintatapoihin on ensiarvoisen tärkeää. Toimintatapojen yhtenäistämistä voidaan tukea myös Medanets-mobiilisovelluksen avulla, joka ohjaa käyttäjää dokumentaatio- ja hoitoprosessissa eteenpäin askel askeleelta. 

Esimerkki standardoidusta hoitotyön kulusta 

Mobiilisovellusta  voidaan käyttää apuna toimintatapojen yhtenäistämisessä esimerkiksi seuraavasti: 

1. Hoitaja dokumentoi EWS:n Medanets-sovelluksella. Sovellus laskee EWS-pisteytyksen tuloksen automaattisesti hoitajan syöttämien parametrien pohjalta. 

2. EWS:n tulos ylittää määritellyn raja-arvon, joten sovellus näyttää ohjeet hoidon eskaloimiseksi protokollan mukaisesti. 

3. Hoitaja dokumentoi eskalaation sovelluksella. 

4. Tämän jälkeen sovellus siirtyy automaattisesti kivun arviointiin, ohjaten hoitajaa tekemään arvion potilaan kivusta.  

Klikkaa kuvaa isommaksi

Työnkulkua voidaan automatisoida myös pidemmälle, esimerkiksi eskalointi voi tapahtua myös automaattisesti. 

Toinen hoitoa tasalaatuistava apuväline on Medanets Päätöksenteon tuki. Havaintoarvot-, EWS- ja Riskiarviointimittarit –toiminnallisuuksien yhteydessä toimiva lisäosa sovittaa Medanets-sovelluksella dokumentoidut parametrit tai arvioinnit näyttöön perustuviin kliinisiin ohjeisiin ja esittää käyttäjälle automaattisesti kehotteita päätöstä tai toimenpidettä varten. Kaikki tämä tapahtuu suoraan hoitotilanteessa. Näin kliiniset ohjeet ovat saatavilla helposti ymmärrettävässä muodossa silloin, kun niitä tarvitaan.  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.