9151

Sneak Peek: Uusia toiminnallisuuksia kokonaiskuvan hahmottamiseen

Uusien, visuaalisten toiminnallisuuksien avulla potilaan ja osaston kokonaistilanteen hahmottaminen on entistä helpompaa. Graafit visualisoivat potilaan havaintoarvot valitulta ajanjaksolta viivadiagrammeina. Dashboardin avulla osaston potilaiden tilasta saadaan kokonaiskäsitys yhdellä vilkaisulla.

Graafit-toiminnallisuuden avulla potilaalle kirjattuja havaintoarvoja voidaan tarkastella visuaalisessa muodossa. Arvojen kehittymistä voidaan tutkia valitulla ajanjaksolla. Esimerkiksi potilaan pulssin ja verenpaineen muutokset edellisen 12 tunnin ajalta saadaan helposti ymmärrettävään muotoon, josta trendi on nähtävissä heti. Myös EWS-pisteytyksen kehittymistä voidaan seurata graafeista. Graafit tulevat osaksi havaintoarvojen yhteenvetonäkymää.

Dashboard puolestaan kertoo yhteenvedon osaston potilaiden tilasta. Se näyttää listan kärjessä potilaat, joiden EWS-pistemäärä on korkea ja jotka tämän myötä mahdollisesti vaativat ensimmäisenä hoitotoimenpiteitä. EWS-tuloksen värikoodaus tekee tästäkin toiminnallisuudesta visuaalisesti selkeän. Dashboardilla näkyvät myös kunkin potilaan kohdalla tulevat ja myöhässä olevat hoitotehtävät.

Graafit ja dashboard auttavat tilannekuvan muodostamisessa sekä yhdessä että erikseen käytettyinä ja mahdollistavat entistäkin nopeamman reagoinnin potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin. Toiminnallisuudet ovat saatavilla Medanets-sovellukseen joulukuussa 2020.

Medanetsin uusien, visuaalisten toiminnallisuuksien avulla potilaan ja osaston kokonaistilanteen hahmottaminen on entistä helpompaa.