Medanets

Møt oss på DIPS-forum, 31. mai – 2. juni 2022!

I vår stand på DIPS-Forum kan du bli kjent med appen som forandrer verden for nesten 1 000 sykepleiere på 4 sykehus i Norge.

Velkommen også til å høre Klinisk IKT-rådgiver, Nordlandssykehuset, Jostein Kristoffer Stemland sitt foredrag: Slik optimaliseres kvalitet og spares tid ved bruk av mobil teknologi for sykepleierene i Nordlandssykehuset!

[wp_ulike style=»wp-ulike-badge-thumb»]

Vi kan ikke forestille oss å slutte å bruke appen. Det ville være å ta noe svært verdifullt vekk fra sykepleierne, noe som hjelper dem så mye.

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdelingen for klinisk IKT, Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset

Appen som revolusjonerer sykepleie

Medanets-appen gjøre helsevesenets arbeid enklere ved å redusere byrdene som krav til dokumentasjon og unødvendig duplisering medfører og for å tilrettelegge for effektive beslutninger. Den hjelper helsepersonell med å redde liv.

Mobilappen integreres med EPJ-systemer og utfyller deres funksjoner.

Én app, flere funksjoner. Helheten kan alltid skreddersys i henhold til brukernes behov og ønsker! Under ser du et eksempel på hvordan Medanets-appen forenkler pleierutinene.

 • Skiftet starter

  I begynnelsen av skiftet kan sykepleieren kontrollere appen for se sine oppdaterte arbeidsoppgaver og trenger ikke å huske på alt. Dessuten får de en oversikt over sine egne og hele avdelingens pasienters tilstand på ett sted.

 • Overvåkning av pasientens tilstand

  Sykepleiere har alltid tilgang til relevant informasjon om pasientens tilstand. De kan reagere enda raskere på endringer i pasientens tilstand.

 • Informasjonsoverføring

  Verdiene som beskriver pasientens tilstand og de utførte prosedyrene dokumenteres kun én gang, ved siden av pasienten. Informasjonen overføres direkte til journalsystemet. Ved behov kan sykepleieren informere legen om disse og be om en rask konsultasjon.

 • Medikamentell behandling

  Sykepleieren kan kontrollere og dokumentere informasjonen om pasientens medisinering direkte i pasientrommet, og akkurat i det medisinen gis. Dette øker pasientsikkerheten.

 • Risikohåndtering

  Appen bidrar til å identifisere risikoer i pasientens tilstand og gir passende råd. Dette har reddet liv.

 • Skiftbytte

  Det blir lettere for andre å fortsette arbeidet etter et skiftbytte når verdiene som beskriver pasientens tilstand og de gjennomførte prosedyrene er synlige i systemet på samme tidspunkt som de ble dokumentert hos pasienten.

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.