Kohti terveydenhuollon ekosysteemiä yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajien ja alan parhaiden ratkaisujen kanssa  

Kohti terveydenhuollon ekosysteemiä yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajien ja alan parhaiden ratkaisujen kanssa  

Kun terveydenhuollon organisaatio päättää kehittää hoitotyön kirjaamista ja työnkulkuja mobiiliratkaisuilla, on mobiiliratkaisut integroitava käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on pitää huolta potilaista, ja työnsä tueksi he tarvitsevat toimivimmat, alan parhaat ratkaisut.  

Etenkin alalla, jolla ammattilaiset toimivat ihmisen terveyteen ja henkeen liittyvien haasteiden parissa, tarvitaan sovelluksia, jotka on optimoitu tiettyyn tarkoitukseen. Käyttöön kannattaakin aina valita ne ratkaisut, jotka tukevat työtä parhaiten. Useita sovelluksia voidaan yhdistää kevyillä integraatio- tai linkitysratkaisuilla, jotka takaavat saumattoman käyttäjäkokemuksen. Parhaimmillaan mobiilisovellus tukee työnkulkua niin hyvin, että sitä tuskin huomaa.  

Sujuva käyttäjäkokemus on kaiken keskiössä – ja integraatio takaa sujuvan kokemuksen 

Hoitotyön sovelluksissa on muutama keskeinen tekijä, joka vaikuttaa käyttäjäkokemuksen sujuvuuteen. Ensinnäkin sovellus pitää optimoida hoitotyön prosesseja ja niihin liittyvää kirjaamista varten. Toiseksi hoitotyön kirjauksia tehdessä on erityisen tärkeää, että hoitaja näkee potilaan aiemmat tiedot ja voi verrata niitä uusiin tuloksiin. Muuten on mahdotonta tietää, mihin suuntaan potilaan tila kehittyy.  

Sairaanhoitajat hyötyvät myös sovelluksesta, joka ehdottaa mitä tehdä seuraavaksi ja ohjaa sitten läpi oikean työnkulun. Sovellus voi esimerkiksi ohjata täyttämään tietyt kliiniset lomakkeet ja arvioinnit tai määritellä arviointitulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet. Erilaisia työnkulkuja tarvitaan useita, mutta niitä yhdistää yksi asia: kaikki työnkulut on integroitava mobiilisovellukseen ja potilastietojärjestelmään. Jos organisaatiossa on käytössä useampi potilastieto- tai vastaava järjestelmä, mobiiliratkaisu on integroitava kaikkiin. Muuten hoitajien työnkulut eivät toimi. Tehottomuus saattaa heikentää hoidon laatua ja vaarantaa potilasturvallisuuden.  

Järjestelmien yhteensopivuus on kriittistä erityisesti lääkitykseen liittyvissä prosesseissa, jotka eivät ole riittävän turvallisia ilman integraatioita. Toimivat integraatiot ovat myös edellytys katkeamattomalle lääkehoitoprosessille. Teknisestä näkökulmasta ei ole väliä, miten integraatiot hoidetaan: ne voidaan toteuttaa suoraan tai jonkin alustan, kuten Open EHR:n, avulla. 

Tukeeko vai hidastaako verkkoyhteys käyttäjäkokemusta? 

Terveydenhuollon ammattilaiset liikkuvat työpäivän aikana paljon ja kohtaavat usein yleisen ongelman: netti ei toimi kunnolla. Jopa upouusissa sairaalarakennuksissa on nurkkia, joissa verkkoyhteys katkeilee ja sovellukset lakkaavat yhtäkkiä toimimasta. Ammattilaiset eivät kuitenkaan ehdi odotella parempia yhteyksiä. Miten ongelman voi ratkaista? Ratkaisu ei ole palaaminen vanhaan eli kirjaaminen käsin paperille. Sen sijaan ammattilaiset tarvitsevat mobiiliratkaisuja, jotka toimivat sujuvasti, oli verkkoyhteys sitten millainen tahansa. Sellaisiakin ratkaisuja nimittäin on. Kannattaa huomioida, että ilman verkkoyhteyttä toimivan mobiiliratkaisun, joka tarjoaa esimerkiksi lääkehoidon tai Early Warning Scoren kaltaisia toiminnallisuuksia, pitää täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (Medical Device Regulation eli MDR) vaatimukset. Tämä on pakollista. 

Kuro järjestelmien välinen railo umpeen neutraaleilla mobiiliratkaisuilla  

Teknologian tarkoitus on yhdenmukaistaa ja parantaa nykyisiä prosesseja. Joskus kuitenkin tuntuu siltä, että teknologia panee vain lisää kapuloita rattaisiin. Opinnäytetyössään Mojord ja Blixencrone1 huomasivat, että kehittymätön teknologia aiheuttaa monenlaisia haasteita. Ongelmat johtuvat usein siitä, etteivät eri teknologiat keskustele keskenään. Uuden, kaikenkattavan järjestelmän rakentaminen on mutkikas ja aikaa vievä hanke. Sen vuoksi kannattaa tutustua API-integraatiota hyödyntäviin ratkaisuihin. Joissakin tapauksissa API-integraatio voi olla vain tilapäinen ratkaisu, mutta silti se säästää terveydenhuollon ammattilaisten aikaa, jonka he voisivat käyttää lisäarvoa luovaan työhön sen sijaan, että siirtelisivät tietoja käsin järjestelmästä toiseen.1 

Neutraalit mobiiliratkaisut, kuten Medanets-sovellus, täydentävät ja kurovat umpeen railoja potilastietojärjestelmien ja muiden järjestelmien välillä. Uskomme vakaasti terveydenhuollon ekosysteemiin, jossa terveydenhuollon haasteet ratkaistaan yhteistyössä. Lisäarvo ja tulevaisuuden parempi terveydenhuolto luodaan yhdessä. 

Lue lisää:  

Lähteet: 

1. Mojord & Blinxencrone (2022): Null Feil. Lukket legemiddelsloyfe. Et bachelor-prosjekt av Elise E. Mojord & Josefine K. Blixencrone.  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.