Henkilötietojen käsittely rekrytoinnissa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Millä perusteella Medanets käsittelee henkilötietoja rekrytoinnissa?

Medanets voi käsitellä henkilötietojasi rekrytoinnissa, jos olet itse antanut ne Medanetsille esimerkiksi lähettämällä meille työhakemuksen (käsittelyperusteena on suostumus).

Mihin henkilötietojani käytetään Medanetsin rekrytoinnissa?

Käytämme tietojasi arvioidaksemme sopivuuttasi avoinna olevaan työtehtävään ja ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Mistä Medanets on saanut henkilötietoni?

Medanets on saanut henkilötietosi sinulta itseltäsi.

Mitä henkilötietojani Medanets käsittelee?

Voimme käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • kotiosoite
 • ja / tai itse ilmoittamasi asiat CV- ja hakemusmuodossa.

Mitkä muut tahot voivat vastaanottaa tietojani Medanetsin lisäksi?

Myös rekrytoinnissa käyttämämme kumppanit voivat vastaanottaa tietojasi. Medanetsin sisällä pääsy tietoihisi on vain rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.

Mihin Medanets voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojani?

Rekrytoinnissa käytettäviä henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Kauanko Medanets säilyttää henkilötietojani?

Säilytämme tietojasi kahden (2) vuoden ajan. Tietosi poistetaan viipymättä, jos pyydät niiden poistoa.

Mitä henkilötietojeni käsittelyyn liittyviä oikeuksia minulla on?

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  • yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan tietosuojavastaavalle: tietosuojavastaava@medanets.com

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Onko minun pakko antaa henkilötietoni Medanetsin käyttöön?

Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi Medanetsin rekrytoinnin käyttöön. Työhakemustasi ei voida käsitellä ilman henkilötietoja.

Käytetäänkö henkilötietojani automaattiseen päätöksentekoon?

Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Keneltä saan lisätietoa henkilötietojeni käsittelystä Medanetsilla?

Tietosuojavastaavamme vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostilla: tietosuojavastaava@medanets.com