Tietosuojaseloste

Medanets arvostaa asiakkaidensa, kumppaniensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja näin ollen sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Asiakasympäristöissä GDPR:n suhteen Medanets on potilastietojärjestelmissä toimivien rekisterien käyttäjä eikä Medanetsin järjestelmiin koskaan tallenneta pysyvästi potilasta identifioivia tietoja tai kliinistä dataa. Medanets on sopimuksellisesti velvoitettu huolehtimaan käyttämiensä rekisterien sisältämistä henkilötiedoista.

Kaikki omat rekisterimme tuotteidemme ulkopuolelta on myös kartoitettu ja tarkistettu. Rekisterit ja niiden elinkaari on muokattu siten, että sisältö täyttää uuden tietosuoja-asetuksen määrittämät säännöt. Myös Medanetsin sisäiset prosessit on uudistettu vastaamaan vaatimuksia.


Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §: mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Medanets Oy
Kiilakiventie 1
90250 Oulu

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: medanets@medanets.com

3. Rekisterin nimi

Medanets Oy:n markkinointirekisteri.

Yrityksen muiden henkilörekistereiden rekisteriselosteet saa nähtäväksi pyydettäessä: medanets@medanets.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Medanets Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietotyyppejä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema

6. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa automaattisesti laitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Medanets Oy käyttää sivustoillaan kolmenlaisia evästeitä:

  • Välttämättömät toiminnalliset evästeet. Sivustomme ei toimi ilman näitä evästeitä.
  • Analytiikkaan ja käyttökokemukseen liittyvät evästeet. Näiden evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten sivustoamme käytetään. Tieto auttaa meitä parantamaan sivustomme sisältöä ja käytettävyyttä.
  • Markkinointiin liittyvät evästeet. Näiden evästeiden avulla pyrimme esimerkiksi siihen, että sivuston käyttäjän mahdollisesti näkemä Medanetsin mainonta olisi käyttäjän mielestä kiinnostavaa.

Sivuston käyttäjänä voit valita, sallitko meidän käyttää analytiikkaan ja käyttökokemukseen sekä markkinointiin liittyviä evästeitä.

Käyttämämme evästeet liittyvät Google Analytics- Leadfeeder- ja Hotjar-työkaluihin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Verkkopalvelumme kerää IP-osoitteet talteen palvelun toimittajan  tietosuojaselosteen  mukaisesti.

Lisätietoa evästeistä löydät Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Medanets Oy:n asiakastietojärjestelmästä, rekisteröidyltä itseltään ja henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Lisäksi sivustomme yhteydenottolomakkeen välityksellä lähetetyt viestit tallennetaan yhteystietoineen. Näitä tunnistetietoja käytetään vain asianmukaiseen kommunikointiin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole lakiin, työehtosopimukseen tai henkilökohtaiseen suostumukseen perustuva luovutus.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan: medanets@medanets.com