Automaattisesti luodut hoitotehtävät ohjaavat työtä

Automaattisesti luodut hoitotehtävät ohjaavat työtä

Medanets-sovelluksen Hoitotehtävät-toiminnallisuus pitää terveydenhuollon ammattilaiset ajan tasalla työtehtävistään.

Yksinkertaisimmillaan Medanets-sovelluksen Hoitotehtävät-toiminnallisuus näyttää käyttäjälle potilaisiin kohdistuvia määräyksiä ja tehtäviä sekä mahdollistaa niiden kuittaamisen tehdyiksi. Parhaimmillaan sovellus ja käytössä oleva potilastietojärjestelmä tunnistaa potilaiden riskitiloja hyödyntämällä älykästä logiikkaa ja luo niistä automaattisia hoitotehtäviä sekä ilmoituksia.

Medanets Hoitotehtävät

Hoitotehtävät päivittyvät Medanets-sovellukseen reaaliaikaisesti. Tietoa haetaan useista eri lähteistä, kuten potilastietojärjestelmästä, potilasmonitoreista, kolmannen osapuolen järjestelmistä ja Medanets-sovelluksesta itsestään. Hoitaja tai lääkäri voi suodattaa vastuullaan olevien potilaiden hoitotehtävät ja kuitata ne tehdyiksi. Työvuoron edetessä mobiilisovellus muistuttaa käyttäjää tulevista ja mahdollisesti viivästyneistä tehtävistä.

Akuuteissa tilanteissa jokainen minuutti merkitsee

Hoitotehtäviä voidaan luoda automaattisesti ennalta määritettyjen raja-arvojen perusteella. Raja-arvot voidaan asettaa esimerkiksi potilaan perustiedoille sekä vointia kuvaaville arvoille. Potilaan hoitoon osallistuvat ammattilaiset saavat uusista hoitotehtävistä reaaliaikaisen ilmoituksen älypuhelimen välityksellä.

Hoitotehtävät toimivat työn tukena ja oman muistin jatkeena – automaattisesti luotuna ne virtaviivaistavat prosessia entisestään. Reaaliaikaiset ilmoitukset uusista hoitotehtävistä puolestaan mahdollistavat, että tieto potilaan voinnista ja tulevista toimenpiteistä kulkee saumattomasti eri toimijoiden välillä ja potilas saa tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman nopeasti. Akuuteissa tilanteissa jokainen minuutti merkitsee!

Sovelluksessa esitettävä prosessi muokataan aina kunkin asiakkaan prosessia vastaavaksi.

Esimerkkitapauksia hoitotehtävistä ja niiden ilmoituksista

1. Sepsiksen seulonta

Potilaan vointi arvioidaan EWS-pisteytyksellä. Mikäli EWS ylittää määritetyn raja-arvon, prosessi jatkuu automaattisesti sepsiksen seulontaan. Jos seulonta antaa aihetta infektioepäilyyn, potilastietojärjestelmä luo siitä uuden hoitotehtävän, jonka hoitavat tahot vastaanottavat välittömästi älypuhelimen välityksellä. Sepsiksen havaitseminen aikaistuu ja tarvittavat hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa heti.

2. Akuutin munuaisvaurion varhainen havaitseminen

Älykästä logiikkaa hyödyntävä potilastietojärjestelmä pystyy havaitsemaan munuaisvaurioriskin analysoimalla potilaan perustietoja sekä potilaan vointia kuvaavia arvoja. Potilastietojärjestelmä luo tästä automaattisesti hoitotehtävän, joka saavuttaa hoitavat tahot mobiilisti ja sitä kautta välittömästi. Akuutin munuaisvaurion hoidossa tärkeintä on sen varhainen tunnistaminen, joten jokainen minuutti on tärkeä!

Potilaat, joilla on kohonnut akuutin munuaisvaurion riski, voidaan näyttää Työlistat-toiminnallisuuden välityksellä koko sairaalan laajuisesti riskistä vastaavalle tiimille.

3. Potilaan tilan romahtamisen tunnistaminen

Mikäli EWS-pisteytyksen tulos ylittää määritetyn raja-arvon, uusi hoitotehtävä seuraavasta EWS-mittauksesta luodaan halutun ajanjakson päähän automaattisesti. Potilaalle voidaan myös luoda säännöllisin väliajoin toteutettava hoitotehtävä – esimerkiksi vitaalien mittaus kuuden tunnin välein. Automaattisesti luotu hoitotehtävä varmistaa, että potilaan vitaaliarvojen seuraaminen jatkuu säännöllisenä, jolloin mahdollisilta haittatapahtumilta voidaan välttyä.

+ 2 esimerkkitapausta toisenlaisista käyttökohteista 

4. Psykiatrinen osasto

Psykiatrisella osastolla olevalla potilaalla on ulkoiluaika. Hoitaja luo ulkoilulle hoitotehtävän Medanets-sovellusta hyödyntäen. Samalla tehtävälle asetetaan määräaika, mihin mennessä potilaan pitäisi palata takaisin osastolle. Hoitaja kuittaa hoitotehtävän suoritetuksi, kun potilas palaa osastolle.

Työlistalta hoitajat näkevät yhdellä vilkaisulla, ketkä ulkoiluun lähteneistä potilaista ovat palanneet takaisin osastolle ja ketkä eivät. Hoitotehtävälle voi myös asettaa automaattisen ilmoituksen; esimerkiksi, jos potilaan olisi pitänyt palata osastolle 2 tunnin kuluttua, hoitaja saa ilmoituksen avoimesta tehtävästä 2,5 tunnin päästä.

5. Sairaalapastorit

Sairaalapastori ei tarvitse työssään kliinistä tietoa, vaan tiedon siitä, kenen potilaan luona hänen tulisi käydä. Sairaalapastoreille voidaan määrittää pääsyoikeudet Medanets-sovellukseen vain heidän työhönsä liittyvien hoitotehtävien ja työlistojen osalta. Toisin sanoen heillä on pääsy vain tietoon, jota he roolinsa puolesta saavat tarkastella.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.