En tankeställare från Medanets Användardagar – förbättrad hälsovård genom innovation

En tankeställare från Medanets Användardagar – förbättrad hälsovård genom innovation

Nöden är alla uppfinningars moder! Under Medanets Användardagar välkomnar vi alltid våra användare att brainstorma och lansera nya idéer kring de största utmaningarna inom hälso- och sjukvårdsystemen. I år handlade diskussionen om utmaningarna i hälsovården utanför sjukhuset.

I workshoppen tittade vi på utmaningarna i hälso- och sjukvårdsystem i olika länder som en avgörande drivkraft för innovation och framtida utveckling. Vi diskuterade om, och i vilken utsträckning, Medanets kunde hjälpa till att lösa utmaningar inom hemsjukvård och ambulanstjänster.

Hemsjukvård – hela processen kräver stöd

Ändamålet att leverera hälsovård närmare hemmet är inget nytt – det har varit målet för otaliga politiska initiativ inom respektive organisationer under många års tid. Politiska beslutsfattare hoppas att man genom att flytta vården bort från sjukhusen kan uppnå det ”tredubbla syftet” för hälsovården: förbättra befolkningens hälsa och vårdkvaliteten, samtidigt som kostnaderna minskar. Övriga viktiga drivkrafter för att tillhandahålla vård utanför sjukhuset är att tillhandahålla vård som lägger större fokus på personen, samtidigt som man undviker risken för vårdrelaterade infektioner och institutionalisering. Systemfaktorer såsom ökad press på akutvårdssängar och kostnader påverkar också utvecklingen av hemvårdsservice.  Målet är att fokusera vårdbesluten på den som tar emot hälsovård och den personens prioriteringar, samtidigt som man erkänner att en modell inte passar alla. Dessa planer måste hitta tillförlitliga sätt att hantera ökad efterfrågan utan en motsvarande ökning i finansieringen. 

Medanets-lösningen används redan av hemsjukvården i Finland. I workshoppen undersökte vi hur mobilappen kunde ge vårdpersonalen tillgång till centrala patientlistor och patienternas kliniska sammanfattningar, arbetslistor och uppdragsgivning som stödjer beslutsfattningen inom dokumentationsprocessen. Deltagarna höll med om att Medanets-lösningen kunde hjälpa dem att tackla några av de utmaningar som de hade med att leverera hemvårdsservice.  

Ambulans – beslutsdialoger för miljöer med högt tempo

I akutvårdsmiljön krävs att ambulanssjukvårdare fattar snabba kliniska beslut för att säkerställa att korrekt behandling och vård tillhandahålls. Beslut som fattas av ambulanssjukvårdare har en stor inverkan på det kliniska resultatet och slutligen på patienternas liv, säkerhet, hälsa och välbefinnande. Under den senaste tiden har hälso- och sjukvårdsystemen upplevt en ökad efterfrågan på räddningstjänster i olika länder. I Storbritannien har andelen nödsituationer som klassificeras som de allvarligaste av alla samtal till räddningstjänsten ökat från 69 % till 78 %.  En liten ökning av tiden för överlämning av patienter från ambulans till sjukhus kan leda till  större ökningar i ambulansers genomsnittliga responstider.

De ökade förseningarna vid överlämnandet av patienter är därför en viktig orsak till den minskade effektiviteten i akutvården. Brittisk statistik visar att i juli 2022 fick mer än var tionde ambulans vänta mer än en timme på en patientöverlämning, jämfört med en av 50 ambulanser 2019. Dessutom minskade överlämningstider som översteg rekommendationen på 15 minuter tillgängligheten för ambulanssjukvården med nästan 20 %.1

I workshoppen diskuterade vi vilken inverkan en lösning som Medanets kunde ha för dessa utmaningar och patientresultaten. Vi utvärderade användningen av en mobilapp som är integrerad med sjukhus- eller ambulanssystem som ett verktyg för sjukvårdare att använda för att få tillgång till relevanta kliniska uppgifter om patienten och för att dokumentera vården som tillhandahållits. Vidare bedömde vi lösningens förmåga att ge beslutsunderlag i arbete med högt tempo och hur den kunde hjälpa till att tackla en del av de avvikelser vi ser i dagens vårdprocess. Deltagarna upplevde att idén kan vara utmanande att implementera, eftersom länderna skiljer sig åt i hur de tillhandahåller ambulansservice. I länder med tillräckligt utvecklade ambulanssystem ansågs detta emellertid vara en bra potentiell användning för lösningen. 

KÄLLOR:

  1. The Health Foundation (2022): Why have ambulance waiting times been getting worse?  Hämtat den 24 maj 2023.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.