Medanets temavecka inspirerar till att använda mobillösningen i Kymsote – användningen utökas till hela sjukvårdsdistriktet

Medanets temavecka inspirerar till att använda mobillösningen i Kymsote – användningen utökas till hela sjukvårdsdistriktet

Bild: Kymsote

Genom Medanets temavecka vill man få en god start på användningen av lösningen och skapa en positiv stämning. Efter utvidgningen omfattar avtalet mellan Kymsote (samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen) och Medanets 650 patientplatser inom hela sjukvårdsdistriktet.

I Kymmenedalens centralsjukhus och i Norra Kymmene sjukhus har Medanets lösning för mätvärden och avläsning av patientarmband använts ända sedan år 2015. Efter utvidgningen ingår EWS, kliniska formulär (Braden, FRAT, NRS 2002, Audit C och VAS), övervakade patienter samt rapporterings- och administrationsverktyget Admin UI i paketet. I samband med mätvärdena har även en funktion för uppföljning av smärtlindring lagts till.

Helt nya enheter som kommit med är Karhulas och Fredrikshamns hälsostationer, enheten för rehabilitering i slutenvård Hoiku samt de palliativa avdelningarna Villa Apila och Villa Meri. Kymsote använder Medanets-lösningen tillsammans med journalsystemet Lifecare.

Vi i Kymsote har använt Medanets-lösningen redan under en längre tid. Lösningen är verkligen ICT när det är som bäst. Den ger mer tid för vårt huvudsyfte, dvs. vård och omsorg. Det var ett klokt beslut att börja använda lösningen i hela Kymsote-området.

Matti Ahola, IT-chef, Kymsote

Lösningen används även inom hemsjukvården. Nu överväger man att utöka användningen till psykiatriska enheten och mottagningsverksamheten inom öppenvården.

Mobilprojektet och temaveckan sätter fart på användningen av Medanets

Kymsote har inlett ett ettårigt projekt för att stimulera användningen av mobillösningen. I ett större perspektiv hör mobilprojektet och användningen av Medanets-appen ihop med Kymmenedalens strukturreform inom social- och hälsovården som finansieras av staten. Strukturreformens strategiska mål är att utveckla kommuninvånarnas elektroniska tjänster och personalens verktyg. Rutiner och processer förnyas med hjälp av digitala hjälpmedel för att spara tid till att möta patienten.

”Mobilteknologin står i fokus i moderna professionella arbetsredskap. Smarta telefoner är praktiska att använda och det kommer hela tiden fler lösningar som fungerar i dem. I mobillösningar inom vården är kontakten till journalsystemet avgörande och det är också Medanets främsta fördel”, konstaterar Kymsotes ICT-projektchef Päivi Asikainen.

Mobilprojektet leds av ett team som består av tre personer, Niina Valokorpi-Hirvonen, projektansvarig, och projektarbetarna Julia Koppinen och Marika Kurko. Alla har erfarenhet av vårdarbete och är övertygade om fördelarna med mobillösningen för det praktiska arbetet. Inom ramen för projektet ordnar projektteamet Medanets temavecka den 17–21 maj.

Idéen med temaveckan är att öka användningen av mobillösningen i en positiv anda, berättar Marika Kurko. Under veckan delar vi ut Medanets-snabbguide och små överraskningar med Medanets-tema i enheterna. Samtidigt lanserar vi Medanets användartävling. I tävlingen som pågår i en vecka räknas all användning av appen, dvs. dokumenterade mätvärden, riskbedömningar och NEWS-poäng som gjorts med Medanets. Tävlingen består av tre serier och i varje serie delar vi ut ett pris till den enhet som har använt appen mest i sitt arbete.

Projektets uppgift är att etablera användningen av Medanets som en bestående arbetsform i de enheter som använder den och på så sätt förenhetliga verksamhetskonceptet i hela Kymmenedalen. Under temaveckan vill vi framför allt uppmuntra sjuksköterskor till att använda appen och skapa en positiv stämning i enheterna.

Niina Valokorpi-Hirvonen, sjuksköterska, projektansvarig, Kymsote

Tävlingen och Medanets användarraporter hjälper oss att synliggöra fördelarna med mobillösningen. ”Ofta införs nya hjälpmedel på fältet och man bara förväntar sig att de kommer att användas. Med hjälp av tävlingen vill vi få alla att upptäcka att lösningen verkligen underlättar arbetsbördan”, berättar Marika Kurko.

”Vi hoppas att tävlingen ska få folk att uppmuntra varandra, kanske delvis i hopp om att få ett pris, och samtidigt märka vilket praktiskt hjälpmedel appen faktiskt är. Genom användarrapporterna som utarbetas efter tävlingen synliggör vi fördelarna med mobillösningen även på enhets- och organisationsnivå”, tillägger Julia Koppinen. ICT-projektchefen Päivi Asikainen tillägger att data som hör ihop med användningen av Medanets är viktig för att cheferna och ledningen ska kunna utveckla verksamheten.

Under temaveckan presenterar projektteamet även sådana Medanets-funktioner som Kymsote inte ännu har tagit i bruk. I avtalet ingår optioner som man kan överväga att skaffa efter behov. En av mobilprojektets uppgifter är att kartlägga dessa behov och främja en fortsatt utökad användning. I enkäter som har genomförts under mobilprojektet har sjuksköterskorna särskilt önskat sig en möjlighet att anteckna blodsockervärden i mätvärdena samt läkemedelsfunktioner.

”Medanets expertis håller toppklass”

Samarbetet med Medanets får beröm av Kymsote. Mobilprojektets team berömmer enkelheten. ”Det är riktigt roligt att samarbeta med Medanets! Vi har fått uttömmande svar snabbt och vi har aldrig haft känslan av att det inte går att ställa frågor om något. Det här har gjort det lättare att fortsätta driva projektet framåt. Och trots att det gäller en teknisk lösning, kan ni använda ett språk som också vi förstår”, berättar teamet.

ICT-projektchefen Päivi Asikainen berömmer framför allt kompetensen hos driftsättningssteam.

Medanets expertis håller toppklass. Det är värt otroligt mycket! Tillsammans med teknikexperterna fixar de vad som helst. När Medanets utbildare kommer till en enhet löser de alla problem direkt. Medanets kan sin produkt och ser möjligheter för hur alltför komplicerade saker går att göra enklare. De hjälper kundens driftsättningsorganisation på alla sätt.

Päivi Asikainen, ICT-projektchef, Kymsote

Kymsotes tekniska partner Kymijoen ICT – Kaakkois-Suomen Tieto Oy bekräftar den positiva responsen. ”Samarbetet har hela tiden varit ovanligt smidigt, flexibelt och kompetent. Det bådar gott inför kommande införanden!”, säger ICT-experten Topi Satoniitty.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.