Ett steg i taget mot ett bättre välbefinnande för vårdarna i arbetet

Ett steg i taget mot ett bättre välbefinnande för vårdarna i arbetet

Runt om i världen kommer nyheter om en brist på vårdare och om vårdpersonalens arbetsstress och utbrändhet. Fenomenet är tyvärr inte nytt, det har synts i nyhetsrubrikerna sedan länge.

Pandemitiden har dock varit sista droppen för många vårdare – man orkar inte längre. Resurserna räcker inte till för alla som behöver vård. I och med trycket har mängden vårdare som ger upp yrket ökat enormt.

Effektivitet omfattar även kvalitet!

Bristen på vårdare har tvingat hälsovårdsorganisationer att minska antalet lediga patientplatser [3]. Med andra ord kan man inte ta emot patienter som man inte hinner vårda. Patienterna måste oundvikligen vänta en längre tid på att få vård. Detta är beklagligt, men förståeligt med tanke på vårdens kvalitet.

Vårdens effektivitet kan påverkas, men effektiviteten ska dock inte genomföras på bekostnad av vårdare eller patienter. Verklig effektivitet är även genomförande av vård på ett sätt som följer branschens gemensamma etiska principer.

Att lätta på arbetsbördan är en delfaktor

Utgångspunkten vad gäller förbättring av vårdarnas välbefinnande i arbetet är att fundera över varför vårdare har valt sitt yrke och till vilken grad deras drömmar förverkligas i det dagliga arbetet. Svaret på frågan om val av yrke är ofta att man mycket gärna hjälper andra. Arbetets relevans för dem består av samspelet med patienter och deras närstående. Av att påverka deras liv och stödja dem i den krissituation som de befinner sig i.

Man kan tro att vårdare tillbringar största delen av tiden med patienterna. Att de får göra just det som är orsaken till att de valt detta yrke. Vårdarbetet består dock även av mycket annat arbete som inte sker i patientrummet. Det är just detta arbete som belastar. Tekniken utvecklas och lindrar för sin del arbetsbördan, men avancerad teknik är endast en delfaktor bland många.

Utöver en växande arbetsbelastning beror bytet av bransch även på bland annat vårdbranschens låga löner i relation till arbetets ansvarsfullhet och svårighetsgrad, ökande våld och hot mot vårdare och en försämrad arbetsmiljö. Allt detta kräver åtgärder.

Vi vill berätta för er, vårdare, att ni är i våra tankar. Våra lösningar utvecklas ständigt för att underlätta ert arbete, tillsammans med er.  Vårt arbete styrs av målet att lätta er arbetsbelastning så att vi kan ta ett viktigt steg mot ert välbefinnande på jobbet.

Medanets

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.