Sneak Peek: vårdaktiviteter

Sneak Peek: vårdaktiviteter

Funktionen Vårdaktiviteter utgör ett stöd i arbetet och fungerar som en kom-ihåg-lista under arbetsdagen. Mobilappen visar användaren de ordineringar och uppgifter som gäller för patienten samt gör det möjligt att kvittera dem som utförda.

Vi vidareutvecklar funktionen och en nyhet är möjligheten att skapa vårdaktiviteter direkt i mobilen. Antingen en vårdare eller en läkare kan skapa en vårdaktivitet. Funktionen kan utmärkt utnyttjas till exempel i ad hoc-situationer, där man lägger märke till ett behov av en viss aktivitet eller vill påminna kollegorna om den.

Aktiviteterna uppdateras i realtid

När vårdaktiviteterna framskrider påminner appen vårdaren om kommande och eventuellt försenade uppgifter. Vårdaren eller läkaren kan filtrera vårdaktiviteterna för de patienter de ansvarar för.

Appen skapar även automatiskt vårduppgifter: den skapar till exempel en ny EWS-mätning utifrån resultaten för den föregående mätningen. Vi hämtar information till funktionen Vårdaktiviteter från flera olika källor, till exempel journalsystemet, patientmonitorer, tredjepartssystem och själva Medanets-appen.

Vårdaktiviteterna uppdateras i appen i realtid och integreras till en del av situationsbilden.

Funktionen finns tillgänglig år 2022 och kommer först att införas hos en stor internationell kund under första halvåret.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.